Welkom bij Kenniscentrum Filantropie

 

HANDLEIDING AANVULLEN ORGANISATIEPROFIEL

 

Inleiding

Kenniscentrum Filantropie ondersteunt organisaties bij het voldoen aan en behouden van de ANBI-status, met als ultieme doel een grotere transparantie van de sector. Daarnaast biedt Kenniscentrum Filantropie organisaties die in de database zijn opgenomen diverse mogelijkheden om in aanmerking te komen voor additionele donaties, extra (vaak landelijke) publiciteit en toegang tot andere organisaties waar mee kan worden samengewerkt.  

Met een volledig ingevuld en actueel organisatieprofiel heeft uw organisatie het meeste profijt van de registratie in onze centrale database en maakt uw organisatie aanzienlijk meer kans op een donaties en publiciteit.

 Dit document dient als handleiding bij het aanvullen van uw organisatieprofiel in onze database.

 

Waar kan ik inloggen?

Via de homepage van Kenniscentrum Filantropie kunt u inloggen: http://www.kenniscentrumfilantropie.nl

 

Hoe kom ik aan mijn inloggegevens?

> Bent u (een deel) van de inloggegevens kwijt?

  • Klik op "Wachtwoord vergeten?" onder in het blauwe Login-blok op www.kenniscentrumfilantropie.nl

> Is uw organisatie bekend bij Kenniscentrum Filantropie, maar heeft u nooit inloggegevens ontvangen?

> Is uw organisatie nog niet opgenomen in de database van Kenniscentrum Filantropie?

  • Meld uw organisatie aan door de gegevens in te vullen in het oranje Registreer-blok op www.kenniscentrumfilantropie.nl

 

Hoe kan ik mijn inlognaam en/of wachtwoord wijzigen?

Als u bent ingelogd in het menu van de vragenlijst staat er aan de linkerkant bovenin ‘ingelogd als:
< gebruikersnaam>’ hieronder vindt u de mogelijkheid om uw wachtwoord te wijzigen. Daar kunt u vervolgens ook uw gebruikersnaam wijzigen. De gebruikersnaam moet uniek zijn. Het kan dus voorkomen dat uw nieuwe gebruikersnaam niet geaccepteerd wordt. In dit geval heeft een andere organisatie deze gebruikersnaam al in gebruik. U kunt dat bijvoorbeeld oplossen door de plaatsnaam achter uw gebruikersnaam te vermelden.

 

 

Hoe kan ik de URL van mijn ANBI-pagina wijzigen?

Zodra u inlogt in de vragenlijst kunt u kiezen voor het wijzigen van de URL. Let op: u kunt alleen het laatste gedeelte van de URL wijzigen. www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/ blijft als prefix gehandhaafd. Accepteert de site uw nieuwe URL niet? Dat kan. Doordat er een aantal organisaties zijn met (gedeeltelijk) dezelfde naam, kan het zijn dat uw gekozen URL al in gebruik is door een andere organisatie. Dit kunt u oplossen door bijvoorbeeld de plaatsnaam erbij te zetten. Daarnaast is het niet mogelijk om leestekens in uw URL te plaatsen.

 

 

TIPS VOOR HET INVULLEN/ ACTUALISEREN VAN UW PROFIEL

  

Algemene Gegevens

Onder dit hoofdstuk kunt u verstaan het verstrekken van de algemene, openbare gegevens van de organisatie. Waar bent u gevestigd, hoe kan een donateur met uw organisatie in contact komen en met wie hebben zij dan het genoegen (Directeur, Bestuursleden, leden van Raad van Toezicht). Hoeveel medewerkers heeft uw organisatie en maakt u gebruik van vrijwilligers?

Ook de datum van oprichting is een onderdeel van de algemene gegevens.

 

 

Informatie over de activiteiten

Voor een donateur is het van belang dat hij/zij goed inzicht krijgt in welke activiteiten een organisatie ontplooit om de doelstelling te behalen.

Een duidelijke beschrijving van de missie van de organisatie en een beknopte beschrijving van de doelstelling is een eerste stap om dit inzicht te bereiken.

 

Daarnaast wil een donateur graag zien welke specifieke activiteiten de organisatie doet, heeft gedaan en denkt te gaan ontplooien in de toekomst. Advies hierin is om zo specifiek mogelijk de activiteiten te beschrijven o.a. aan de hand van voorbeelden in vrije tekstvelden. Vooral de meetbaarheid van de successen van de activiteiten geven een goed beeld van de effectiviteit van de organisatie.

 

Wij adviseren u ook de hoofdstukken t.a.v. de specifieke activiteiten in te vullen. Hier heeft u de mogelijkheid om per activiteit gedetailleerde informatie te geven.

In toenemende mate wenst de donateur ook te lezen welke activiteiten er ondernomen zijn die een minder goed effect hebben gehad en hoe de organisatie daarvan heeft geleerd. Ben dus zo open en volledig mogelijk.

 

 

Informatie over de financiële gegevens

Naast een inzicht in de activiteiten is voor een donateur een gezonde, transparante financiële huishouding een voorwaarde voor donatie.

Elke organisatie wordt gevraagd de financiële gegevens van de drie meest recente jaren aan te leveren.

In deze hoofdstukken kunt u per jaar aangeven welke inkomsten en uitgaven u heeft gedaan in het desbetreffende jaar. Daarnaast kunt u een toelichting geven over mogelijke beleggingen en reserves.

Een gezonde verhouding tussen inkomsten en uitgaven is belangrijk. Een donateur zal altijd letten op de verhouding tussen totale uitgaven en uitgaven gedaan specifiek aan het behalen van de doelstelling.

 

 

Meest gestelde vragen

Een uitgebreid overzicht van meest gestelde vragen kunt u vinden via de link: Vraag & Antwoord.

 

 

Mocht u na het lezen van bovenstaande handleiding vragen hebben over het in- en aanvullen van de vragenlijst dan kunt u contact opnemen met een medewerker van Kenniscentrum Filantropie via email: info@kenniscentrumfilantropie.nl 

Uiteraard kunt u ons ook bellen op: 085-210 11 22 (ma-do tussen 12:00-14:00).