Voor wie goed wil doen

Financiële steun zoeken voor uw projecten of activiteiten?

Het Online Fondsenboek is de website based variant van het fysieke fondsenboek, dat jarenlang met de data uit Kenniscentrum Filantropie werd samengesteld. Het maakt op een hele toegankelijke manier gerichte (project)aanvragen bij fondsen mogelijk. Hierdoor is de kans dat uw aanvraag wordt gehonoreerd uiteraard zo groot mogelijk en wordt het aantal niet ter zake doende aanvragen bij de fondsen geminimaliseerd.

Een goed doel zoeken om tijd of geld in te zetten?

De Geefwijzer is een online tool van Kenniscentrum Filantropie en heeft ten doel de gegevens van fondswervende goede doelen uit de database te ontsluiten voor een ieder die behoefte heeft aan meer informatie over Nederlandse goede doelen.

Hoe het werkt

De Geefwijzer toont informatie van duizenden fondswervende goede doelen. Deze informatie komt van de organisaties zelf. Kenniscentrum Filantropie hanteert diverse controleprocedures, maar de verantwoordelijkheid voor de actualiteit en compleetheid ligt bij de goede doelen zelf.

Zoeken en Vergelijken

In de Geefwijzer kan de enorme hoeveelheid aan informatie van goede doelen worden gefilterd en gesorteerd aan de hand van objectieve criteria. Het resultaat is een overzicht van organisaties die op een aantal factoren met elkaar vergeleken kunnen worden, bijvoorbeeld op de kans op een grote positieve maatschappelijke prestatie. Per goed doelen is detailinformatie beschikbaar. Het detailscherm biedt een overzicht van de strategische organisatie- en prestatiegegevens en beknopte financiële gegevens.