Welke belastingvoordelen heeft schenken aan een ANBI?

  • Organisaties met een ANBI-status zijn vrijgesteld van het betalen van belasting over schenkingen, en hoeven ook geen erfbelasting of schenkbelasting over erfenissen aan de Belastingdienst te betalen. Daardoor komt een gift van donateurs in zijn geheel ten goede aan het goede doel.

  • Particuliere donateurs mogen hun gift aftrekken van de inkomstenbelasting. Er geldt wel een drempel en er is een maximum. Daarover leest u meer op de website van de Belastingdienst.

  • Doneer je als bedrijf? Ook dan geeft u met belastingvoordeel omdat de gift afgetrokken mag worden van de vennootschapsbelasting. Het bedrag aan giftenaftrek mag niet meer dan 50% van de winst zijn en moet onder de € 100.000 blijven. Ook mag de winst door de belastingaftrek niet negatief worden.

  • Leggen donateurs hun gift vast voor minimaal 5 jaar door middel van een schenkingsakte? Dan krijgt men tot 43% van de schenking terug van de Belastingdienst.

Meer weten over ANBI en de Belastingdienst? Op de website van de Belastingdienst vindt u alle informatie.