Antwoorden op meest gestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen. Indien u hier niet het antwoord vindt dat u zoekt, neemt u dan contact met ons op.


 • Algemeen
  • Welke organisaties neemt Kenniscentrum Filantropie op in de database?
   Alle in Nederland gevestigde filantropische organisaties met een KvK-registratie (kerkelijke instellingen uitgezonderd), waarbij gefocust wordt op Goede Doelen-organisaties, vermogensfondsen en kerkelijke instelling, worden opgenomen de database.
  • Wat is een goed doel?
   Kenniscentrum Filantropie hanteert de volgende definitie:
   een goed doel is een non-profit organisatie (stichting of vereniging) die in Nederland private middelen werft en deze beheert en besteedt om een doelstelling te verwezenlijken die vooral ten goede komt aan het algemeen belang (een situatieverbetering van een andere groep dan de oprichter(s)/ leden zelf). De doelstelling is niet politiek of puur religieus. De activiteiten van de instelling zijn van structureel maatschappelijke betekenis met veelal een sociaal, medisch of cultureel karakter.
  • Wat is een vermogensfonds?
   Een vermogensfonds is een charitatieve stichting die uit de opbrengst van het eigen vermogen maatschappelijke doelen ondersteunt. De steun is ‘ten algemene nutte’ bedoeld en kan naar individuen, projecten en organisaties gaan.
  • Wat gebeurt er met de gegevens uit de database?
   De gegevens uit de database worden gedeeld met derden indien dit in het verlengde ligt van de transparantiedoelstelling van Kenniscentrum Filantropie. Deze partijen (dienstverleners, onderzoeks- of mediabureaus, overheidsinstellingen, etc.) kunnen tegen betaling gebruikmaken van de gegevens. De inkomsten die hieruit voortvloeien voor Kenniscentrum Filantropie, komen geheel ten goede aan doorontwikkeling van de database.
  • Hoe betrouwbaar is de informatie?
   Organisaties voeren hoofdzakelijk zelf hun gegevens in in de database. Een aantal gegevens kunnen ook worden geladen uit publiek beschikbare bronnen (bijvoorbeeld register KvK).
   Kenniscentrum Filantropie voert diverse controleprocedures uit op de aangeleverde informatie, maar de verantwoordelijkheid voor de volledigheid, kwaliteit en actualiteit ligt bij de organisaties zelf.
  • Ben ik verplicht mijn organisatie bij jullie in te schrijven?
   Als organisatie met een ANBI-status bent u verplicht om bepaalde informatie betreffende uw organisatie openbaar te publiceren. Kenniscentrum Filantropie maakt dit mogelijk door het creëren van een unieke ANBI-pagina. Daarnaast worden uw gegevens onder de aandacht van potentiële donateurs gebracht, zoals de Geefwijzer en charity desks van verschillende banken.
  • Wie maken gebruik van jullie website?
   De website van Kenniscentrum Filantropie wordt door betrokkenen van de filantropische sector bezocht. Hierbij kunt u denken aan stichtingen, verenigingen, vermogensfondsen, kerken, maar ook eventuele donateurs. Natuurlijk is een belangrijke bezoeker van onze website de Belastingdienst.
  • Wat is de PPS score?
   De PPS-score wordt uitsluitend gebruikt voor Goede Doelen-organisaties en niet voor vermogensfondsen.
   Het resultaat van de Performance Prediction Scan (PPS) laat zien hoe transparant een goed doel is, of wat de kans is dat zij een hoge maatschappelijke prestatie neerzet.
   De criteria die gebruikt worden in de scan komen voort uit wetenschappelijk onderzoek dat verricht is door het Erasmus Centre for Strategic Philanthropy (ECSP). Deze criteria zijn verwerkt in vragen die zijn opgenomen in uw organisatieprofiel.
   De antwoorden op deze vragen worden gebruikt voor het vormen van een PPS-beeld van uw organisatie. Deze is in 3 pijlers onderverdeeld (namelijk transparantie, organisatie en activiteiten) en wordt als zodanig weergegeven in de Geefwijzer en bij charity desks van banken.
   De vragen die van invloed zijn op de PPS kunt u bekijken door de onderlinge pijlers aan te klikken. Hierdoor kunt u zien welke vragen die van belang zijn voor de PSS u nog kunt invullen.
   In uw organisatieprofiel zijn de vragen die betrekking hebben op de PPS aangeduid met een sterretje. Voor een optimaal beeld van uw organisatie wordt u aangeraden in elk geval deze vragen in te vullen.
 • Voor donateurs
 • Voor goede doelen en vermogensfondsen
  • Waarom zou mijn Goede Doel in de database moeten staan?
   - Uw organisatie is transparant en wekt daarmee vertrouwen.
   - U levert gegevens aan bij één centraal punt dat de informatie aan meerdere partijen verspreidt. Dit bevordert de efficiëntie voor uw organisatie.
   - Uw goede doel is voor donateurs met de juiste informatie vindbaar op diverse veelbezochte websites.
   - Het invullen van de online vragenlijst zet aan tot nadenken over strategische beslissingen en heeft zo een lerend effect op uw organisatie.
  • Waarom zou mijn vermogensfonds in de database moeten staan?
   Registratie in de database is een stap naar meer transparantie van een deel van de filantropische sector dat nog weinig inzichtelijk is. Een centraal punt voor datalevering kan u in de toekomst ook efficiëntie opleveren en extra gemak. Denk bijvoorbeeld aan een mogelijkheid om aanvragen door te verwijzen naar collega fondsen of te checken of een aanvraag ook bij andere fondsen loopt.
  • Wat kost opname in de database van Kenniscentrum Filantropie?
   De opname van de gegevens van uw organisatie in de database is gratis. Wanneer u daarnaast van de diensten gebruik wilt maken, kunt u een van de pakketten kiezen. Voor deze pakketten wordt een bescheiden filantropische vergoeding gevraagd.
   Zie hier het overzicht van de verschillende pakketten.
  • Hoe kan ik mijn organisatie aanmelden voor opname in de database?
   Ga naar het registratieformulier en vraag hier uw inloggegevens aan. De inloggegevens krijgt u per e-mail toegestuurd. Hierna kunt u uw instellingsgegevens via de online vragenlijst zelf aanvullen en actueel houden.
  • Ik ben mijn inloggegevens kwijt. Wat nu?
   Wanneer u op het logo van Kenniscentrum Filantropie klikt komt u op onze homepage. Hier kunt u inloggen via het blauwe tekstvlak. Onderin dit blauwe vak vindt u ook de mogelijkheid om een nieuw wachtwoord aan te vragen. Als u dit doet verschijnt er een nieuwe pagina waarin u uw gebruikersnaam en e-mailadres kunt invullen. U krijgt vervolgens een nieuw tijdelijk wachtwoord toegestuurd.
  • Waarom is mijn ANBI-pagina niet zichtbaar?
   Voor een zichtbare ANBI-pagina is het belangrijk dat er een aantal vragen correct beantwoord is. Om na te gaan waarom uw ANBI-pagina niet zichtbaar is vragen wij u eerst het onderstaande te controleren:
   1. De ANBI-status staat op JA of op IN AANVRAAG
   2. Het veld ‘opheffingsdatum’ is helemaal leeg
   3. Op Mijn Account-pagina bij Voorkeuren staat ANBI Pagina aangevinkt.
   Mocht u een wijziging hebben aangebracht in de 1e en/of 2e vraag duurt het doorgaans 1 werkdag voordat de ANBI-pagina zichtbaar is. Dit i.v.m. het synchroniseren van de gegevens.
  • Hoe lang duurt het voordat aangebrachte wijzigingen zichtbaar zijn op jullie website?
   In uw organisatieprofiel zijn er vragen die in een grijs of in een wit veld ingevuld moeten worden. Wijzigingen die in een wit veld zijn aangebracht zijn direct zichtbaar. Wijzigingen die zijn aangebracht in een grijs veld moeten eerst door een medewerker van Kenniscentrum Filantropie worden geaccordeerd voordat deze zichtbaar zijn. Dit duurt doorgaans hooguit één werkdag.
  • Worden mijn gegevens gecontroleerd?
   Filantropische organisaties leveren hun gegevens online aan. Kenniscentrum Filantropie controleert deze informatie voor zover mogelijk. In sommige gevallen wordt gevraagd een wijzigingsverklaring af te geven. Ook houdt Kenniscentrum Filantropie random steekproeven en doet zij crosschecks op de data. De organisaties die binnen de steekproef vallen wordt gevraagd bewijsvoerende stukken te overleggen.
  • Censureren jullie gegevens van mijn organisatie?
   Zodra u een wijziging heeft gedaan wordt dit door ons gecontroleerd. Hierbij wordt ook gelet op schuttingtaal, discriminerende en beledigende teksten of reclame-uitingen. Ook het in negatieve zin noemen van namen van personen werkzaam bij organisaties is niet toegestaan. In deze gevallen worden de wijzigingen niet goedgekeurd.
  • Hoe upload ik mijn jaarverslag/ jaarrekening of beleidsplan?
   In uw organisatieprofiel gaat u naar de ‘Volledig profiel’-vragenlijst.
   - Hier klikt u door naar de pagina ‘transparantie’ (zie ook menu aan de linkerkant).
   - Onder het kopje 'verslaglegging' heeft u de mogelijkheid een document te uploaden.
   Dit kunt u doen door te klikken op 'bestand kiezen' en via het tabje bladeren/browsen het desbetreffende document te selecteren.
   - Hierna klikt u op upload. Het document is nu geüpload en u kunt de vragenlijst afsluiten.
   De wijzigingen worden automatisch opgeslagen en doorgevoerd nadat deze door ons geaccordeerd zijn.
   Daarnaast vergroot u de kans op donaties door op de pagina ‘Financiële Gegevens’ de jaarcijfers in te vullen, omdat deze gegevens getoond worden aan potentiële donateurs.
  • Hoe kan ik mijn URL wijzigen?
   Wanneer u bent ingelogd kunt u op 'Mijn Account'-pagina kiezen voor 'Wijzig URL'. Let op: u kunt alleen het laatste gedeelte van de URL wijzigen. www.Kenniscentrumfilantropie.nl/anbi/ blijft als prefix gehandhaafd. Accepteert de site uw nieuwe URL niet? Dat kan. Doordat er een aantal organisaties is met (gedeeltelijk) dezelfde naam, kan het zijn dat uw gekozen URL al in gebruik is door een andere organisatie. Dit kunt u oplossen door bijvoorbeeld de plaatsnaam erbij te zetten. Daarnaast is het niet mogelijk om leestekens in uw URL te plaatsen.
  • Hoe kan ik mijn gebruikersnaam en/of wachtwoord wijzigen?
   Wanneer u bent ingelogd, ziet u bovenin het menu naast de melding 'ingelogd als: ' en de melding 'Uitloggen' de mogelijkheid 'Inloggegevens wijzigen' Hier kunt u uw wachtwoord wijzigen en eventueel ook uw gebruikersnaam aanpassen. De gebruikersnaam moet uniek zijn. Het kan dus voorkomen dat uw nieuwe gebruikersnaam niet geaccepteerd wordt. In dit geval heeft een andere organisatie deze gebruikersnaam al in gebruik. U kunt dat oplossen door de plaatsnaam achter uw gebruikersnaam te vermelden.
  • Hoe kan ik de gegevens van mijn organisatie actueel houden?
   U kunt op elk gewenst moment met gebruikersnaam en wachtwoord inloggen op uw organisatieprofiel. Als u de gegevens heeft gewijzigd en/of aangevuld, klikt u op 'Opslaan'of 'Vragenlijst afsluiten'. De gegevens worden direct opgeslagen in de vragenlijst. Kenniscentrum Filantropie controleert deze grotendeels, waarna zij in de database worden opgeslagen.
  • Hoe lang duurt het invullen van de vragenlijst?
   Voor vermogensfondsen neemt het compleet invullen van de vragenlijst ongeveer een half uur tijd in beslag. Voor goede doelen is de vragenlijst uitgebreider en duurt dit langer. Maar is de vragenlijst eenmaal ingevuld, hoeven alleen wijzigingen te worden doorgevoerd en is het van belang jaarlijks beleidsplan en de financiële gegevens in te voeren.
  • Hoe heeft mijn organisatie profijt van het volledig aanvullen van de gegevens?
   Door een volledig profiel maakt u meer kans om benaderd te worden door donateurs. Zo wordt de informatie uit onze database bijvoorbeeld gebruikt door filantropie advies afdelingen (charity desk) van banken. Voor deze charity desks is het van belang dat u laat zien welke activiteiten uw organisatie onderneemt om de doelstelling te behalen en waar u fier op bent. Ook wordt u gevraagd welk project minder succesvol is verlopen en wat uw organisatei daarvan heeft geleerd. Op deze manier wordt er een optimaal beeld van uw organisatie gevormd. Daarnaast is het uiteraard van belang uw recente jaarcijfers in de vragenlijst in te vullen.
  • Wat is het voordeel van een ANBI-status?
   Door een ANBI-status te hebben, krijgen donateurs een zeer aantrekkelijk belastingvoordeel als ze een donatie aan uw organisatie doen. De ANBI-organisatie zelf genieut ook belastingvoordelen. Hierdoor hebben zowel uw organisatie als de donateur meer profijt van een donatie en zijn mensen sneller geneigd een donatie aan uw organisatie te doen. Meer informatie over de ANBI kunt u vinden op onze ANBI-pagina.
  • Waarom zou ik een ANBI-pagina moeten hebben?
   Het hebben van een ANBI-pagina bij Kenniscentrum Filantropie heeft een aantal voordelen:
   - De ANBI-pagina is een unieke internetpagina (URL) met uw ANBI-gegevens zodat u kunt voldoen aan de ANBI-publicatieplicht van de Belastingdienst zonder dat u daarvoor een eigen website hoeft te onderhouden. Hierdoor staan de ANBI-gegevens van uw organisatie overzichtelijk op één pagina.
   - U bent voor donateurs gemakkelijk vindbaar.
   - De vragenlijst kan als houvast dienen voor de administratie van uw organisatie.

   Daarnaast wordt uw organisatie door uw registratie opgenomen in de Geefwijzer en worden uw gegevens meegenomen in de gegevens die naar de charity desks van een aantal banken gaan. Zo vergroot u de kans op donaties van kapitaal krachtige rekeninghouders bij die banken.
  • Wat is de ANBI-check?
   Dit is een ‘zelftest’ voor uw eigen organisatie. Hiermee kunt u zelf beoordelen of er nog zwakke punten in uw organisatie zijn aan te wijzen die kunnen leiden tot afwijzing van de (al bestaande) ANBI-beschikking. Wij maken u er op attent dat de Belastingdienst los van deze ANBI-scan altijd zelfstandig beoordeelt of uw organisatie aan de voorwaarden voldoet. Deze scan is dan ook niet ontwikkeld door/ voor de Belastingdienst, maar is slechts een kosteloos hulpmiddel gebaseerd op de wet- en regelgeving voor ANBI’s.
  • Wat moet ik doen als mijn ANBI ingetrokken wordt?
   Als de gegevens van uw organisatie inmiddels wel juist gepubliceerd worden, dan kunt u bezwaar maken tegen de intrekking. Wel moet u dan rekening houden met de termijn waarbinnen bezwaar gemaakt kan worden. Dit kunt u terug vinden op de intrekkingsbeschikking. Mocht de mogelijkheid tot bezwaar niet meer openstaan dan kunt u een nieuwe aanvraag doen. Belangrijk hierbij is dat u aan alle vereisten voor een ANBI voldoet. Voor meer informatie of het downloaden van de benodigde documenten gaat u naar ANBI-pagina van Kenniscentrum Filantropie.
  • Waar worden de gegevens van mijn organisatie getoond?
   Kenniscentrum Filantropie werkt samen met een aantal partners. Deze partners brengen uw gegevens onder de publieke aandacht. Uw gegevens worden getoond bij de Geefwijzer, Nationale Goede Doelentest (als u daar toestemming voor geeft) en Goededoelen.nl (specifiek GDN-leden). Deze websites maken het mogelijk informatie over de organisaties te zoeken en eventueel te vergelijken met andere organisaties. Daarnaast werkt Kenniscentrum Filantropie samen met een aantal zakelijke partners zoals de filantropie afdelingen van banken. Deze laatsten bemiddelen tussen fondswervende instellingen en vermogende klanten die een donatie overwegen.
  • Wat is de Geefwijzer/ Goede Doelen Monitor?
   De Geefwijzer/ Goede Doelen Monitor is een vergelijkingstool gemaakt door Independer. Deze is bedoeld om de transparantie van verschillende organisaties goed in beeld te krijgen. Ook kunt u zelf bij de Geefwijzer/ Goede Doelen Monitor zien hoe uw organisatie scoort ten opzichte van de PPS score. Als u kijkt bij uw eigen organisatie is namelijk ook per onderdeel te zien wat de reden is van de score. In de vragenlijst zijn de vragen met een sterretje van belang voor de uitkomst van de PPS score. Met een volledig ingevulde PPS score laat u uw transparantie en mogelijke effectiviteit zien.

   Meer informatie over de PPS kunt u hier vinden.
  • Hoe wordt mijn goede doel gevonden in de Geefwijzer/ Goede Doelen Monitor?
   GeefWijzer.nl of GoedeDoelenMonitor.nl heeft diverse zoekcriteria voor het zoeken naar goede doelen en het verfijnen van de selectie. Uw goede doelenorganisatie wordt eenvoudig gevonden wanneer u de Kenniscentrum Filantropie vragenlijst compleet invult en hierbij specifiek bent in de beschrijving van de doelstelling, doelgroep en activiteiten. Vanzelfsprekend is het in het kader van transparantie belangrijk dat u de bezoeker juiste en complete informatie van uw organisatie toont.
  • Kan mijn organisatie ook uitgeschreven worden uit jullie database?
   Kenniscentrum Filantropie is hét centrale informatiepunt. Dit betekent dat alle instellingen met een ANBI-status worden vermeld. Aangezien u zelf degene bent die de informatie dient in te vullen binnen uw profiel, bent u ook degene die bepaalt hoeveel informatie er over uw organisatie beschikbaar wordt gesteld. Zo kunt u bijvoorbeeld aangeven dat u niet zichtbaar wilt zijn op onze website. Om uw ANBI-pagina niet langer zichtbaar te laten zijn voor derden kunt u in uw Mijn Account-pagina het onderdeel ANBI-pagina op NEE zetten. U staat hierna nog wel bij ons ingeschreven en kunt dus nog steeds gebruik maken van de vragenlijst. In dat geval worden uw organisatiegegevens uitsluitend gebruikt voor geanonimiseerd sectoraal onderzoek.
 • Voor bedrijven
  • Waarom samenwerken met Kenniscentrum Filantropie?
   Samenwerken met Kenniscentrum Filantropie doet u omdat uw organisatie vanuit maatschappelijke betrokkenheid een initiatief met brede maatschappelijke impact wilt ondersteunen, de transparantie doelstelling onderstreept en/of de informatie uit de database nodig heeft voor een bedrijfsactiviteit.
  • Wat zijn de samenwerkingsmogelijkheden?
   Kenniscentrum Filantropie sluit licentieovereenkomsten voor het gebruik van realtime informatie uit de database. Deze informatie wordt getoond op een dedicated website of via een speciaal ontwikkelde module of app. Voor onderzoek of publicatie kan eenmalig data worden aangeleverd.
   Ook is het mogelijk advies te krijgen aan de hand van een specifieke analyse op de data.
  • Wat zijn de kosten?
   De vergoeding voor Kenniscentrum Filantropie is afhankelijk van het soort samenwerking en de omvang van het datagebruik.
  • Zonder winstoogmerk, waarom betalen?
   Alle inkomsten worden aangewend ten behoeve van de exploitatie van de database en de doelstelling van Stichting Kenniscentrum Filantropie. Concreet betekent dit voor onderhoud, beheer en uitbreiding van de database. De stichting heeft geen winstoogmerk, dus wanneer veel partijen betalen voor de data, wordt het gebruik van de database voor iedere gebruiker goedkoper.
  • Kan ik een mailbestand van goede doelen kopen?
   Kenniscentrum Filantropie levert geen bestanden met contactgegevens van goede doelenorganisaties aan derden.