ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 085-2101122
Postadres: Postbus 1217
5200 BG 's-Hertogenbosch
Bezoekadres: Walpoort 12
5211 DK 's-Hertogenbosch
IBAN: NL83RABO0150450702

Doelstelling

Missie:
Door het eenduidig verzamelen én weergeven van data van Nederlandse filantropische instellingen, brengt Kenniscentrum Filantropie een transparantieproces op gang waardoor organisaties kritisch naar het eigen functioneren kijken, wordt de organisatie en de sector efficiënter en wordt de donateur wegwijs gemaakt in het doolhof van filantropisch Nederland.

Doelstelling:
Het bevorderen van de effectiviteit en het verbeteren van de efficiëntie in de filantropische sector door gegevens te verzamelen van alle Nederlandse filantropische instellingen en hun functioneren op één centraal punt en dit publiekelijk toegankelijk maken.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

De heer P. van Hedel (Voorzitter)
De heer M.E.B.M. van Bouwdijk Bastiaanse (waarnemend) (Penningmeester)
Mevrouw A.W.C. Spaans - van Wallene (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Bestuur ontvangt geen beloning, uitsluitend een vergoeding voor gemaakte reis-/onkosten.
Beloningsbeleid medewerkers:
Medewerkers worden beloond overeenkomstig het personeelsbeleid.