Werkwijze

Kenniscentrum Filantropie verzamelt vanuit een onafhankelijke positie gegevens van filantropische instellingen in Nederland. De gegevens worden getoetst op betrouwbaarheid en daarna vastgelegd in het organisatieprofiel. Via samenwerkingspartners worden de gegevens ontsloten aan het Nederlandse publiek. Op het platform is inmiddels informatie van meer dan 30.000 Nederlandse filantropische instellingen te vinden. Ca. 2.300 hiervan zijn vermogensfondsen.

Database

De database is opgebouwd uit diverse elementen. Naast basisgegevens van een organisatie, haar doelstelling, samenstelling van het bestuur en de jaarcijfers, verzamelt Kenniscentrum Filantropie ook informatie over de effectiviteit van een organisatie.

Wat de databank uniek maakt is dat zij op grote schaal en op vergelijkbare wijze inzicht geeft in de kans op een grote positieve maatschappelijke bijdrage van goededoelenorganisaties volgens de Performance Prediction Scan methodiek (PPS). Deze methodiek is geïntegreerd in de vragenlijst voor goededoelenorganisaties. Van toepassing zijnde elementen zijn eveneens geïntegreerd in de vragenlijst voor vermogensfondsen.

Ontsluiten gegevens

Kenniscentrum Filantropie richt zich primair op de business-to-business markt. Gebruikers (zakelijke dienstverleners, charitatieve websites, onderzoekers, gedrukte en online media, etc.) kunnen de verzamelde gegevens tegen een vergoeding afnemen. Via deze derden bereikt de informatie uit de kennisbank het Nederlandse publiek en andere belanghebbenden.
Alle inkomsten die voortkomen uit datalevering worden besteed aan de verdere ontwikkeling van de databank.


Instructievideo's

  Hoe kan ik PDF-bestanden uploaden t.b.v. ANBI-publicatieplicht?

Bijvoorbeeld: Beleidsplan, Jaarverslag of Financieel verslag