Geschiedenis


Stichting Kenniscentrum Filantropie is de rechtsopvolger van Kennisbank Filantropie. Kennisbank Filantropie is ontstaan vanuit het Centraal Informatiepunt Goede Doelen (CIGD) wat op haar beurt weer is voortgekomen uit de gelden van de geliquideerde donateursvereniging en een MVO initiatief van Independer.


Het CIGD is eind 2006 opgericht om als objectieve en onafhankelijke partij een bijdrage te leveren aan meer transparantie van goede doelen. Sindsdien heeft de databank zich gevuld met informatie van ruim 30.000 filantropische organisaties, die deze informatie grotendeels zelf aanleveren via een online vragenlijst. De informatie wordt ontsloten via diverse media. Een greep uit de publiek beschikbare media:


- Geefwijzer.nl onder meer via de website van Voor Nu en Later van SDU uitgevers

- Nationale Goede Doelentest beheert door Pepperminds

- Fondsenboek en -disk uitgegeven door Walburg Pers


Goede doelen vergelijken

Een belangrijke stap in de ontwikkeling van de databank was de implementatie in 2010 van de Performance Prediction Scan (PPS). De PPS maakt de waarschijnlijkheid duidelijk van de maatschappelijke prestatie van goede doelen. De score zegt dus iets over de waarschijnlijkheid van het op effectieve wijze behalen van de gestelde doelen. De informatie in de database heeft hiermee een significante verdiepingsslag gekregen, namelijk van 'Wat doen goede doelen' naar 'Hoe goed doen zij goed'. Informatie die werkelijk relevant is, zegt namelijk meer over de effectiviteit van bestedingen én maakt doelen onderling vergelijkbaar op de de maatschappelijke prestatie.


Door de samenwerking met het SBF tussen 2012 en 2016 is een bredere en daardoor sterkere organisatorische basis voor één centrale databank filantropie gelegd. Hierdoor wordt beter ingespeeld op de toenemende vraag naar transparantie van filantropische instellingen. Ook wordt het aanleveren van data door de filantropische instellingen zelf vereenvoudigd en gecentraliseerd. Zodat de filantropische organisatie zo min mogelijk bezig is met administratieve handelingen, maar het doel waarvoor ze is opgesteld.

Tevens vinden aanvragers en aanbieders van maatschappelijk geld elkaar gemakkelijker wanneer zij van één informatiebron gebruik maken, maar is ook de incidentele donateur geholpen met één centraal punt waar publieke informatie beschikbaar is.


Millennium goals

Tot en met 2015 werd per individuele organisatie nadrukkelijk gevraagd naar de bijdrage aan de door de United Nations opgestelde Millennium goals. Sinds 2016 zijn hiervoor de Social Development Goals in de plaats gekomen.