Het doel van stichting Kenniscentrum Filantropie is het bevorderen van effectiviteit en het verbeteren van efficiëntie in de filantropische sector. Dat doen we door onafhankelijk en op één centraal punt alle gegevens en het functioneren van Nederlandse filantropische instellingen te verzamelen en deze gegevens publiekelijk toegankelijk te maken.

Dit brengt een proces van kwaliteitsverbetering op gang. Tevens kunnen hierdoor donateurs en andere belanghebbenden filantropische organisaties makkelijker vinden, deze met elkaar vergelijken om uiteindelijk een bewuste keuze maken.

Een bijkomend effect is dat de filantropische organisaties hierdoor kritischer naar het eigen functioneren kijken en waar nodig verbeteringen zullen doorvoeren. Dit heeft een onmiskenbaar positief effect op de kwaliteit van de gehele sector en verhoogt daarmee het vertrouwen in de sector en in de individuele organisaties.

De kernactiviteiten van Kenniscentrum Filantropie om haar doelstelling te verwezenlijken zijn:

  • Het op onafhankelijke wijze verzamelen van gegevens omtrent filantropische instellingen en het uitvoeren van een basisvalidatie op die gegevens.
  • Het beheren van die informatie in een centrale databank.
  • Het distribueren van de gegevens uit de databank aan derden voor zover dit bijdraagt aan het doel.

Geschiedenis

Kenniscentrum Filantropie is in 2006 ontstaan uit de nalatenschap van Coins for Care en de Donateursvereniging.
In eerste instantie als voorvechter voor meer transparantie van alleen Goede Doelen, zijn daar in 2013 ook Vermogensfondsen aan toegevoegd.

<lees meer>


Werkwijze

Gegevens van ruim 30.000 goede doelen en vermogensfondsen worden vanuit een onafhankelijke positie door Kenniscentrum Filantropie verzameld. De organisaties leveren zelf de informatie aan. De gegevens worden getoetst op betrouwbaarheid en daarna vastgelegd in hun organisatieprofiel. Via samenwerkingspartners worden de gegevens ontsloten aan het Nederlandse publiek.

<lees meer>


Samenwerking

Om de transparantie van de filantropische sector een positieve impuls te geven, zoekt Kenniscentrum Filantropie samenwerking met partijen die vanuit hun doelstelling en/of vanuit maatschappelijke betrokkenheid de gegevens in de database willen ontsluiten. De inkomsten die hieruit voortvloeien, worden besteed aan de verdere ontwikkeling van de databank.

<lees meer>