Over Kenniscentrum Filantropie

Stichting Kenniscentrum Filantropie brengt een proces van kwaliteitsverbetering op gang in de filantropische sector.

Meer transparantie van goede doelen en vermogensfondsen maakt het mogelijk voor donateurs en andere belanghebbenden om filantropische instellingen te vinden, deze met elkaar te vergelijken en uiteindelijk een bewuste keuze te kunnen maken. Hierdoor kijken filantropische instellingen kritischer naar het eigen functioneren en kunnen zij waar nodig verbeteringen doorvoeren. Dit heeft een onmiskenbaar positief effect op de kwaliteit van de gehele sector en verhoogt daarmee het vertrouwen in de sector en in de individuele organisaties.

Doelstelling van Kenniscentrum Filantropie is het bevorderen van effectiviteit en het verbeteren van efficiëntie in de filantropische sector. Door - op één centraal punt - alle gegevens en het functioneren van Nederlandse filantropische instellingen te verzamelen en deze gegevens publiekelijk toegankelijk te maken.

kernactiviteiten

De kernactiviteiten van Kenniscentrum Filantropie om haar doelstelling te verwezenlijken zijn:

  • Het op onafhankelijke wijze verzamelen van gegevens omtrent filantropische instellingen en het uitvoeren van een basisvalidatie op die gegevens.
  • Het beheren van die informatie in een centrale databank.
  • Het distribueren van de gegevens uit de databank aan derden voor zover dit bijdraagt aan het doel.