Over Kenniscentrum Filantropie

Het doel van stichting Kenniscentrum Filantropie is het bevorderen van effectiviteit en het verbeteren van efficiëntie in de filantropische sector. Door - op één centraal punt - alle gegevens en het functioneren van Nederlandse filantropische instellingen te verzamelen en deze gegevens publiekelijk toegankelijk te maken.


Kenniscentrum Filantropie beheert het grootste, centrale platform met goede doelen en vermogensfondsen in Nederland. We verzamelen op onafhankelijke wijze gegevens van filantropische instellingen en voeren hierop een basisvalidatie uit.


Deze gegevens worden vervolgens via overzichtelijke tools als Fondsenboek.nl (vermogensfondsen), Geefwijzer.nl (goede doelen) en bankportalen (speciale zoekmogelijkheden voor Charity Desks van banken en family offices) gedistribueerd.


Meer transparantie van goede doelen en vermogensfondsen brengt een proces van kwaliteitsverbetering op gang in de filantropische sector. Tevens kunnen hierdoor donateurs en andere belanghebbenden filantropische organisaties worden gevonden, deze met elkaar worden vergeleken om uiteindelijk een bewuste keuze maken.


Een bijkomend effect is dat de filantropische organisaties hierdoor kritischer naar het eigen functioneren kijken en waar nodig verbeteringen zullen doorvoeren. Dit heeft een onmiskenbaar positief effect op de kwaliteit van de gehele sector en verhoogt daarmee het vertrouwen in de sector en in de individuele organisaties.

KCF kernactiviteiten

De kernactiviteiten van Kenniscentrum Filantropie om haar doelstelling te verwezenlijken zijn:

  • Het op onafhankelijke wijze verzamelen van gegevens omtrent filantropische instellingen en het uitvoeren van een basisvalidatie op die gegevens.
  • Het beheren van die informatie in een centrale databank.
  • Het distribueren van de gegevens uit de databank aan derden voor zover dit bijdraagt aan het doel.