Medewerkers

Kenniscentrum Filantropie bestaat uit een overzichtelijk aantal medewerkers. Zij verzorgen de operationele gang van zaken onder leiding van de directeur. Deze geeft het bestuur ook tactische en strategische adviezen.


Medewerkers zijn deels in dienst van de stichting of verrichten hun werkzaamheden op basis van hun actief burgerschap. Daarnaast is een wisselend aantal studenten actief met (deel)opdrachten in het kader van hun studie, als minor of afstudeeropdracht.Norbert van Berckel - directeur

Werken bij deze stichting is een mooie combinatie van professionalisering van de sector en sociaal-maatschappelijke relevantie in mijn werk. De uitdaging zit hem in het uitbouwen van dit centraal informatiepunt tot een register waardoor iedere Nederlander een helder en eenduidig beeld krijgt van de vele, in deze sector werkende verenigingen, stichtingen, ordes en congregaties.


Los van de 'platte' informatie die we verzamelen, werken we ook met een Performance Prediction Scan. Hierdoor wordt inzichtelijk wat de kans is dat een organisatie ook daadwerkelijk zijn gestelde doel(en) bereikt. Het is mooi om bevestigd te zien dat door de vragen die wij aan filantropische instellingen stellen het proces naar kwaliteitsverbetering wordt gestimuleerd.


Norbert


Koos de Jongste - strategisch analist

In de periode dat ik tussen twee banen in zat, wees een goede vriend van mij me op dit initiatief. Komend vanuit de private initiatieven sprak de opzet en de doelstelling van Kenniscentrum Filantropie me meteen aan.

Enkele jaren heb ik op vrijwillige basis deze mooie organisatie ondersteund. Ik ben verheugd om sinds 2020 mijn analytische kennis en kunde beschikbaar te stellen op een meer reguliere basis. Een fijne club mensen, met een mooi ideëel doel.


Koos


Florence van den Bosch - vrijwilliger

Mede door mijn actieve betrokkenheid bij de hulpverlening voor vluchtelingen in Griekenland, ben ik zeer begaan met het doel van Kenniscentrum Filantropie. Graag help ik - vrijwillig - mee om fondsen te bewegen zo goed mogelijk hun data voor het online Fondsenboek.nl geschikt te maken.
Deze online dienst helpt zowel goede doelen als professionele fondsenwervers snel en overzichtelijk particulier maatschappelijk geld te vinden.


Florenc


Joene van Aken - vrijwilliger

Administratieve werkzaamheden, goede doelen helpen hun weg te vinden in de wirwar van verplichtingen en mogelijkheden én fondsen helpen alleen ter zake doende aanvragen te krijgen, daar leef ik van op. Bij Kenniscentrum Filantropie doe ik dat samen met het team voor ruim 30.000 organisaties. Gaaf.


Lucas