Medewerkers

Kenniscentrum Filantropie bestaat uit een overzichtelijk aantal medewerkers. Zij verzorgen de operationele gang van zaken onder leiding van een directeur. Deze geeft het bestuur ook taktische en strategische adviezen.


Medewerkers zijn deels in dienst van de stichting of verrichten hun werkzaamheden op basis van hun actief burgerschap. Daarnaast is een wisselend aantal studenten actief met (deel)opdrachten in het kader van hun studie, als minor of afstudeeropdracht.Norbert van Berckel - directeur

Werken bij deze stichting is een mooie combinatie van professionalisering van de sector en sociaal-maatschappelijke relevantie en mijn werk. De uitdaging zit hem in het uitbouwen van dit centraal informatiepunt tot een register waardoor iedere Nederlander een helder en eenduidig beeld krijgt van de vele, in deze sector werkende verenigingen, stichtingen, ordes en congregaties.

Los van de 'platte' informatie die we verzamelen, werken we ook met een Performance Prediction Scan. Hierdoor wordt inzichtelijk wat de kans is dat een organisatie ook daadwerkelijk zijn gestelde doel(en) bereikt. Het is mooi om bevestigd te zien dat door de vragen die wij aan filantropische instellingen stellen het proces naar kwaliteitsverbetering wordt gestimuleerd.


Koos de Jongste - strategisch analist

In de periode dat ik tussen twee banen in zat, wees een goede vriend van mij me op dit initiatief. Komend vanuit de private initiatieven sprak de opzet en de doelstelling van Kenniscentrum Filantropie me meteen aan.

Enkele jaren heb ik op vrijwillige basis deze mooie organisatie ondersteund. Ik ben verheugd om sinds 2020 mijn analytische kennis en kunde beschikbaar te stellen op een meer reguliere basis. Een fijne club mensen, met een mooi ideëel doel.


Florence van  den Bosch - medewerker

Mede door mijn actieve betrokkenheid bij de hulpverlening voor vluchtelingen in Griekenland, ben ik zeer begaan met het doel van Kenniscentrum Filantropie. Graag help ik - vrijwillig - mee om fondsen te bewegen zo goed mogelijk hun data voor het Online Fondsenboek geschikt te maken. Deze online dienst helpt goede doelen snel en overzichtelijk maatschappelijk geld te vinden.


Joene van Aken - medewerker

Administratieve  werkzaamheden, daar leef ik van op. En dat voor ruim 30.000 organisaties, gaaf.