Stichting Kenniscentrum Filantropie doet haar uiterste best om haar dienstverlening zo goed mogelijk aan te bieden. Toch kan het zijn dat u niet geheel tevreden bent over onze dienstverlening. In dat geval verzoeken wij u vriendelijk een e-mail te sturen met de uiteenzetting van uw klacht naar klacht@kenniscentrumfilantropie.nl

De volledige klachtenprocedure vindt u in de handleiding hiernaast.