Bestuur

De databank en alle activiteiten om deze up to date te houden, te laten groeien en te exploiteren zijn ondergebracht in stichting Kenniscentrum Filantropie. De stichting wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter. Hiermee is de onafhankelijkheid van Kenniscentrum Filantropie gewaarborgd.

Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen vacatievergoeding. Wel kan zij aanspraak maken op vergoeding van onkosten.

Samenstelling bestuur

Voorzitter:
Pierre van Hedel, maatschappelijk ondernemer en oud-directeur Rabobank Foundation


Penningmeester:
Vacature


Secretaris/ waarnemend Penningmeester:
Maurits van Bouwdijk Bastiaanse, directeur Adelaer


bestuurslid: 
Anja Spaans - van Wallene, directeur/ eigenaar SDH executive search