Belastingdienst controleert ANBI’s


Het voorgaande jaar heeft de belastingdienst van ruim 2.200 goede doelen de ANBI-status ingetrokken, omdat de organisaties niet aan de ANBI-publicatieplicht voldeden. De belastingdienst heeft deze organisaties meerdere malen verzocht de missende informatie te publiceren. Toen hier uiteindelijk geen gehoor aan werd gegeven heeft de belastingdienst besloten de ANBI-status van deze organisaties in te trekken. Het betrof hier voornamelijk organisaties die (nog) geen website hadden.


Kan de ANBI-status van mijn organisatie zomaar ingetrokken worden

Op het moment dat de belastingdienst constateert dat uw organisatie niet aan de ANBI-publicatieplicht voldoet, stellen zij uw organisatie hiervan (schriftelijk) op de hoogte. Vervolgens krijgt uw organisatie de tijd om de gewenste aanpassingen te doen. Mocht uw organisatie deze wijzigingen niet (op tijd) doorvoeren dan kan uw ANBI-status worden ingetrokken. Let op! Uw ANBI-status wordt ingetrokken per de datum dat u niet (langer) aan uw publicatieplicht voldeed. Deze datum kan daardoor in het verleden liggen.


Wat zijn de gevolgen van een ingetrokken ANBI-status

De gevolgen van het intrekken van de ANBI-status zijn enerzijds voor de donateur. De giften die zij doen zijn (per datum van intrekking) niet meer aftrekbaar bij de belasting. Anderzijds voor uw organisatie, want over een gift zult u (per datum van intrekking) belasting moeten afdragen.


Wat kan mijn organisatie doen als de ANBI-status eenmaal is ingetrokken

Op het moment dat u bericht krijgt van de belastingdienst dat uw ANBI-status is ingetrokken kunt u (binnen de termijn) bezwaar aantekenen. U moet er dan wel voor zorgen dat uw organisatie inmiddels aan de ANBI-voorwaarden voldoet.

Als de bezwaartermijn inmiddels is verlopen kunt opnieuw een ANBI-aanvraag indienen. Ook dan moet u ervoor zorgen dat uw organisatie inmiddels wel aan de ANBI-voorwaarden voldoet. De belastingdienst zal uw aanvraag dan beoordelen en nagaan of zij uw organisatie de ANBI-status toekennen.


Wat kan de Kennisbank hierin voor mijn organisatie betekenen

Via de Kennisbank kunt u een gratis ANBI-pagina aanmaken. Op het moment dat u alle informatie op die pagina heeft ingevuld (met de juiste informatie) voldoet u aan uw ANBI-publicatieplicht. U heeft dan geen eigen website meer nodig (en daarnaast worden u gegevens ook gevonden door toekomstige donateurs die onze website steeds meer als leidraad gebruiken). Mocht u er niet uitkomen of er niet zeker van zijn of de informatie die u heeft aangeleverd juist is, dan staan de medewerkers van de Kennisbank voor u klaar om u verder te helpen.

Ook organisaties die al gebruik maken van de diensten van de Kennisbank kunnen uiteraard deze gratis ANBI-pagina van de Kennisbank gebruiken en opgeven aan de belastingdienst. Het enige wat u dan hoeft te doen is ervoor zorgen dat alle gewenste informatie op de ANBI-pagina staat en een URL-wijziging doorvoeren bij de belastingdienst. Dat kunt u doen met het formulier dat u naast dit artikel vindt.