Kenniscentrum Filantropie Nieuws

 
 
Actualiseer uw fondsdata vóór 1 juli as. !

Inloggen
 
De voorbereidingen voor editie 2018 van Fondsenboek/ -disk zijn al weer in volle gang. In dit standaardwerk voor fondswervend Nederland staat actuele informatie over vermogensfondsen, hybride fondsen, corporate foundations en fondsen op naam. Fondsen worden geheel kosteloos en alleen met basale, publiek beschikbare gegevens opgenomen in het boek.

Kenniscentrum Filantropie biedt fondsen echter ook graag extra mogelijkheden aan. Bijvoorbeeld gerichter gevonden worden via specifieke rubrieken of door opname van de aanmeldings- en uitsluitingscriteria, zodat aanvragers weten hoe en in welke tijdsspanne de aanvragen worden beoordeeld. Hierdoor worden teleurstellingen voorkomen en verwachtingen beter gemanaged.
U krijgt tevens een duideljk overzicht van de gegevens die worden aangeleverd aan de uitgever van het boek.

Wanneer uw fonds uitsluitend bedoeld is voor één, reeds vooraf vastgesteld doel, dan kunt u er ook voor kiezen om juist niet te worden opgenomen in het Fondsenboek. Hiermee voorkomt u onnodige aanvragen en teleurstellingen bij fondsaanvragers. Voor een bescheiden bedrag per jaar kunt u van deze extra diensten gebruik maken. Klik hier voor een overzichtelijk dienstenoverzicht.

Vul uw fondsgegevens nu aan...
Inloggen