Nieuws


Stichting MC van Beek brengt het gedachtegoed van Tante Mien naar de 21e eeuw

by Anne-Marie van Oosteren (MooiWerkMedia) | Oct 05, 2020

Een fonds dat de focus heeft op samenwerking is het familiefonds Stichting MC Van Beek.
Secretaris Ina van Beek: 'Wanneer je als klein familiefonds een grote missie hebt, zoals het verhogen van sociale veiligheid in instellingen, dan is samenwerking nuttig en nódig om kennis te delen en krachten te bundelen.'
‘Mijn oudtante, Mien van Beek, had na de Tweede Wereldoorlog vanuit haar christelijke levensovertuiging een aantal opvanghuizen opgezet in Zeist. Bedoeld voor mensen afkomstig uit de psychiatrie, die het (nog) niet redden op eigen benen. Eigenlijk een vorm van beschermd wonen avant la lettre. Zij ving ze op in een aantal villa’s en de bewoners hielpen elkaar. Dat was een baanbrekende methode, die erg aan haar persoon gekoppeld was. Toen tante Mien overleed, was die werkwijze niet meer houdbaar. De villa’s zijn verkocht en het geld is ondergebracht in een vermogensfonds. Ik zit, als haar achternicht, in het bestuur van dat fonds.
Wij doneren aan projecten en instellingen die werken in de geest van mijn tante Mien, liefst aan kleinschalige instellingen die mensen met psychiatrische problemen opvangen in een huiselijke omgeving. We vergoeden graag praktische projecten: een uitbreiding van kleinschalige opvang, inrichtingskosten of brandbeveiliging. Op projectbasis, dus geen reguliere personeelskosten.
Wij zijn een aantal jaren geleden begonnen om sociale veiligheid te agenderen bij de partners die met ons samenwerken en aanvragen bij ons doen. Met sociale veiligheid bedoel ik ‘beschermd zijn tegen grensoverschrijdend gedrag’. We weten dat de mensen die in projecten wonen waar wij aan doneren, daar extra kwetsbaar voor zijn. Puur door de aard van hun aandoening en doordat ze dicht op elkaar wonen. We weten ook dat er grensoverschrijdingen plaatsvinden in instellingen, klein of groot. Daar moet je erg alert op zijn, want je wilt mensen juist verder helpen in hun herstel, je wilt ze niet nog verder beschadigen. Dat vraagt om verstand van zaken, bewustzijn van deze problematiek, weten wat je eraan kunt doen om het te voorkomen en wat je moet doen als er onverhoopt wel wat gebeurt. Daar is al veel kennis over.
Als iemand een donatieaanvraag doet, vragen wij van alles over zo’n project of instelling. Wat wij tegenwoordig ook vragen, is wat het project beoogd te doen aan sociale veiligheid. Als je een aanvraag indient, moet je een checklist invullen. We hebben een minimumniveau aan preventiemaatregelen die we graag bij de partners zien. Als er nog niets geregeld is, kan de aanvrager toch een donatie krijgen, met als voorwaarde dat ze binnen een half jaar het minimumniveau van sociale veiligheid is bereikt. Met goede bedoelingen alleen ben je er niet. Je moet het ook kunnen toepassen. Zodat je weet wat je kunt doen om het te voorkomen en wat je moet doen als je iets vermoedt. Zo bieden we bijvoorbeeld de training ‘In veilige handen’ geheel gratis aan. Die training wordt gegeven door het NOV in samenwerking met Movisie.
Een belangrijke samenwerkingspartner is ook Porticus, een groot, internationaal werkend fonds, dat ook met sociale veiligheid bezig is. Zij zijn groot en bovendien van katholieke origine, wij zijn klein en protestants. Toch hebben we elkaar goed gevonden op dit onderwerp. Het is een samenwerking waarin klein en groot elkaar echt helpen. Wij zijn samen van plan deze missie verder uit te dragen in de fondsenwereld. Met goede bedoelingen alleen ben je er niet. Je moet het ook kunnen toepassen. Zodat je weet wat je kunt doen om het te voorkomen en wat je moet doen als je iets vermoedt. Wij hopen dat het bewustzijn over sociale veiligheid met onze samenwerkingspartners NOV, Movisie en Porticus gaat groeien. De kracht zit ‘m echt in onze samenwerking. Als een groot fonds als Porticus sociale veiligheid een belangrijk thema vindt, kunnen andere fondsen denken: zo groot als Porticus zijn wij niet, kunnen wij dat wel? Juist door samenwerking bewijzen we: wij zijn klein en wij kunnen het ook! Wat we hebben ontwikkeld willen we graag delen. Laten we van elkaar leren.’

Comment

  1.