Nieuws


Lancering Kennisbank Filantropie

by Viola Lindeboom | Jan 31, 2012
Het Centraal Informatiepunt Goede Doelen (CIGD) en de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) starten een gezamenlijke databank – de Kennisbank Filantropie. De huidige CIGD-databank met gegevens van ruim 5.500 goede doelenorganisaties, vormt de basis van de Kennisbank Filantropie. Deze databank wordt uitgebreid met onder meer een aparte module voor vermogensfondsen en extra controlemechanismen. Door de beoogde samenwerking ontstaat een bredere basis voor de huidige CIGD-databank. Hierdoor kan beter worden ingespeeld op de toenemende vraag naar transparantie van en efficiëntie voor filantropische instellingen.

Comment

  1.