ANBI-status

Een filantropische instelling heeft veelal een fiscale ANBI-status. ANBI is de afkorting van een Algemeen Nut Beogende Instelling. Om aangewezen te worden als ANBI, moet een filantropische instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de ANBI zich bijvoorbeeld voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang.


Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen

Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. 

Wanneer een ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen. 

Donateurs aan een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.


De ANBI voorwaarden zijn in 2014 uitgebreid met een verplichting tot het openbaar maken van diverse gegevens via internet.

Voldoen aan uw wettelijke verplichting

Sinds 1 november 2013 is het voor alle ANBI’s mogelijk de wettelijk verplichte gegevens op gestructureerde wijze in te voeren in de database van Kenniscentrum Filantropie. Deze gegevens worden, nadat zij zijn opgeslagen in de database, overzichtelijk gepubliceerd op een eigen internetadres, gekoppeld aan de website van Kenniscentrum Filantropie: http://www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/[naam-organisatie].

Als u uw organisatie via Kenniscentrum Filantropie aanmeldt, krijgt u in een e-mail uw gebruikersnaam, een tijdelijk wachtwoord en uw eigen URL toegestuurd. U kunt uw organisatie aanmelden via het registratieformulier op deze website.

Om te voldoen aan de ANBI publicatie-eisen van de Belastingdienst is het dus niet nodig een eigen website te hebben, het volstaat om om uw ANBI-gegevens te publiceren via Kenniscentrum Filantropie.


Gratis ANBI-scan

Wanneer u uw organisatie heeft aangemeld bij Kenniscentrum Filantropie kunt u, nadat u heeft ingelogd, een gratis ANBI-scan doen. Met deze ‘zelftest’ kunt u snel en eenvoudig zien of uw organisatie aan de ANBI-voorwaarden per 1 januari 2014 voldoet.