Copy
Is uw fonds al klaar voor alle nieuwe ontwikkelingen?
View this email in your browser
In deze nieuwsbrief

Welkom bij Kennisbank Filantropie!
Veel ontwikkelingen in de sector en bij de Kennisbank. In deze nieuwsbrief leest u waar de Kennisbank de afgelopen tijd mee bezig is geweest, over verschillende interessante seminars, de lancering van Fondsenzoeken.nl en waarom het is aan te raden een beleggingsstatuut op te stellen.

Vermogensfondsen steeds belangrijker voor fondsenwerving

Fondswervende instellingen richten zich steeds vaker tot vermogensfondsen voor financiële steun. Een publicatie in het fondsenboek is een goed stap om gerichte aanvragen te krijgen en de hoeveelheid onnodige aanvragen te beperken. Lees hier hoe u ervoor kunt zorgen dat u geen onnodige aanvragen krijgt.

Deze maand komen de nieuwe 2015 edities van Fondsenboek, -disk en -app uit.
Door uw registratie bij Kennisbank Filantropie mogen we u tijdelijk 20% korting op Fondsendisk 2015 aanbieden.
U betaalt dus tijdelijk geen € 98,50, maar € 71,60
. Let op! U dient uw interesse hiervoor uiterlijk 17 november door te geven op info@kennisbankfilantropie.nl
 Website Kennisbank Filantropie toegankelijker

Waarschijnlijk is het u niet ontgaan, al enige tijd heeft de Kennisbank nieuwe functionaliteit op haar website gelanceerd en is het uiterlijk in overeenstemming gebracht met de rol die de Kennisbank invult als hét centrale informatiepunt van de filantropische sector.
Op deze vernieuwde site kunt u snel de basale gegevens van alle organisaties vinden die bij de Kennisbank geregistreerd staan (meer dan 30.000 organisaties) en treft u relevante informatie over de sector aan. Heeft u de website de laatste tijd niet meer bezocht en bent u nieuwsgierig geworden, bezoek de website dan snel.


FondsenZoeken.nl verbindt fondsen en non-profit organisaties

Kennisbank Filantropie werkt sinds 1 november samen met FondsenZoeken.nl: wegwijzer voor fondsen en non-profit organisaties.
Deze website is ontwikkeld om de beste matches te maken tussen fondsen en projecten van maatschappelijke organisaties. Door analyse van de fondsprofielen enerzijds en projectbeschrijvingen anderzijds, verbindt FondsenZoeken.nl op efficiënte wijze aanbieders en vragers van maatschappelijk kapitaal. Maak een account aan op FondsenZoeken.nl en zorg dat de juiste gegevens in de Kennisbank staan.


ABN Amro MeesPierson - Instituten & Charitas Jaardag 2014

Op 1 september jongstleden heeft ABN AMRO MeesPierson de Instituten & Charitas Jaardag 2014 georganiseerd. Op deze dag zijn bestuurders van een maatschappelijke organisaties bijgepraat over de meest relevante ontwikkelingen en trends. Er werd onder andere aandacht geschonken een veranderende inzichten als gevolg van de participatiemaatschappij, snelle veranderingen binnen de (banken)wereld en maatschappelijke en sociale trends in Nederland.

ABN AMRO MeesPierson organiseert regelmatig interessante bijeenkomsten. Op de website vindt u hier meer informatie over.


Crowdfunding kans voor vermogensfondsen

Pifworld is een online platform waarop organisaties hun projecten kunnen promoten om fondsen te werven. Lees hier waarom dit ook interessant is voor vermogensfondsen.


Beleggingsstatuut

Heeft uw organisatie al een beleggingsstatuut opgesteld? Dit kan uw organisatie helpen structuur aan te brengen in uw beleggingsbeleid. Lees hier meer over de voordelen.


Seminar Theodoor Gilissen

Op Vrijdag 28 november wordt een seminar voor bestuurders van vermogensfondsen gehouden. De bijeenkomst van deze keer heeft als onderwerp 'Zonder samenwerken geen toekomst'. Kijk voor meer informatie een aanmelding op de site van Theodoor Gilissen.