Disclaimer

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten op de website en de verschillende elementen van de content, waaronder mede begrepen de teksten, foto's, woordmerken, beeldmerken, foto's en de grafische vormgeving van de website, berusten bij Stichting Kenniscentrum Filantropie, tenzij anders aangegeven. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Kenniscentrum Filantropie is het niet toegestaan om de content te verveelvoudigen of openbaar te maken tenzij dat technisch noodzakelijk is om de website en de content te kunnen raadplegen en gebruiken.

Databankrechten

De databankrechten met betrekking tot de vermelde gegevens berusten, tenzij anders aangegeven, bij Stichting Kenniscentrum Filantropie. Het is niet toegestaan om een substantieel of niet-substantieel deel van de gegevens zonder toestemming van Stichting Kenniscentrum Filantropie te (her)gebruiken, op te slaan of op enige andere wijze te exploiteren.

Stichting Kenniscentrum Filantropie behoudt zich het recht voor zich te verzetten tegen het aanbrengen van links naar haar website, in het bijzonder naar andere onderdelen van de website dan de hoofdpagina (zogenaamde deep links) en links waarvan de internetgebruikers de website te zien krijgen in een frame van een andere pagina (framed links).

Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat de informatie, zoals afgebeeld op uw beeldscherm, voor 100% correct is. Het is onmogelijk om transmissiefouten via internet volledig uit te sluiten. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze teksten.

Tevens wordt op deze website regelmatig verwezen naar informatiebronnen van derden. Stichting Kenniscentrum Filantropie kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de door derden aangeboden informatie.