Performance Prediction Scan

Doel

De Performance Prediction Scan (PPS-methodiek) is ontwikkeld om vooruitgang en leren in de goededoelensector te bevorderen. Wanneer gestelde doelen met grotere effectiviteit nagestreefd worden, kan dit leiden tot hogere maatschappelijke impact van een goededoelenorganisatie.


Impactmetingen geven waardevolle informatie voor goededoelenorganisaties over het daadwerkelijke verschil dat zij maken. Echter, goede informatie voor impactmetingen is vaak niet aanwezig. Impact meten is tijdrovend, kostbaar en complex. De PPS-methodiek is een eenvoudige, kosteloze scan van verschillende onderdelen van een organisatie, waarmee inzicht verkregen wordt in de processen die bijdragen aan het verhogen van maatschappelijke impact.

PPS-methodiek

De PPS is een voorspellende methodiek in 2010 ontwikkeld door de Rotterdamse Erasmus Universiteit (afdeling ECSP) in samenwerking met Kenniscentrum Filantropie. De PPS-methode maakt de waarschijnlijkheid inzichtelijk van ‘het op effectieve wijze behalen van de gestelde doelen’. Dit noemen we de maatschappelijke prestatie.

We spreken in de PPS over maatschappelijke prestatie, omdat de PPS-methodiek geen meetinstrument is van behaalde maatschappelijke impact (alle bedoelde en onbedoelde, positieve en negatieve effecten op de maatschappij). En om de indruk te vermijden dat de PPS de maatschappelijke prestatie meet, staat de term ‘scan’ in de titel. De PPS koppelt ook geen waardeoordeel aan de doelstellingen van een organisatie. 

PPS gebaseerd op set van getoetste criteria

De 26 criteria die gebruikt worden in de PPS-methode zijn succesvol bevonden in zowel de wetenschap als de praktijk in het bevorderen van een hogere maatschappelijke prestatie. De criteria kunnen gezien worden als succesindicatoren voor de verwezenlijking van de strategie van een goededoelenorganisatie en dus als succesfactoren voor het verhogen van maatschappelijke impact.


Het voldoen aan een criterium vergroot de KANS op een hogere effectiviteit bij het behalen van de gestelde doelen. Het voldoen aan alle criteria heeft niet per definitie een hoge maatschappelijke prestatie als gevolg. In de praktijk dragen velerlei factoren bij aan het verhogen of verlagen van de effectiviteit van een organisatie.

Doelgroepen

De PPS-methodiek is ontwikkeld voor de volgende doelgoepen:

De goededoelenorganisatie zelf in de eerste plaats: bestuursleden, directieleden en andere werknemers die de effectiviteit van de organisatie willen vergroten.
  • De PPS biedt een (kosteloos) overzicht van succesfactoren; een meetlat om het goed doen, beter te doen.
  • De PPS is een tool voor transparante communicatie.
  • De PPS maakt het mogelijk om van elkaar te leren door de eigen prestatie te vergelijken met die van andere goededoelenorganisaties op een gezamenlijk thema of met een soortgelijke doelstelling.
Donateurs en andere belanghebbenden die heldere informatie krijgen over criteria die verband houden met de prestaties van goededoelenorganisaties.

Pijlers van de Performance Prediction Scan

De PPS steunt op drie pijlers waarop een goededoelenorganisatie gescand wordt: Transparantie, Organisatie en Activiteit. Per pijler is een aantal thema’s met onderliggende criteria gedefinieerd. Deze geven inzicht in de waarschijnlijkheid van ‘het op effectieve wijze behalen van de gestelde doelen’.