Online Fondsenboek 

Het Online Fondsenboek is dé webbased zoekmogelijkheid naar fondsdata op het platform van Kenniscentrum Filantropie. Het maakt op een hele toegankelijke manier gerichte aanvragen bij fondsen mogelijk. Hierdoor is de kans dat uw aanvraag wordt gehonoreerd zo groot mogelijk. Tevens wordt hiermee het aantal niet ter zake doende aanvragen bij de fondsen tot een minimum beperkt.
Kortom, win-win voor fonds en aanvrager.

Het Online Fondsenboek geeft u het meest complete overzicht van fondsen, waarbij een aanvraag kan worden ingediend. Er bestaan namelijk ook honderden fondsen die bijvoorbeeld slechts voor één doel opgesteld staan of die zelf de projecten die ze ondersteunen selecteren. Een aanvraag bij deze fondsen heeft derhalve geen zin. Het Online Fondsenboek laat alleen die fondsen zien die ook daadwerkelijk aanvragen accepteren.

Elke fonds kan in het profiel bij Kenniscentrum Filantropie aangeven welke informatie er mag worden opgenomen in het Online Fondsenboek en onder welke rubriek(en) het fonds gevonden wil worden.

Het Fondsenboek Online is beschikbaar vanaf oktober 2019.


Houd mij op de hoogte