Fondsenboek

Het Fondsenboek is een uitgave van WalburgPers en wordt jaarlijks samengesteld met de beschikbare fondsinformatie in Kenniscentrum Filantropie. Het doel van het boek is om fondsaanvragers gericht en ter zake kundig aanvragen te kunnen laten doen en daarmee het aantal loze aanvragen bij de fondsen tot een minimum te beperken. Dit scheelt zowel de aanvrager als het fonds kostbare tijd en levert per saldo betere matches op.


Elke fonds kan in het profiel bij Kenniscentrum Filantropie aangeven welke informatie er mag worden opgenomen in het fondsenboek en onder welke rubriek(en) het fonds gevonden wil worden.


Fondsenboeken kunnen worden aangeschaft in de betere boekhandel, rechtstreeks bij Walburg Pers of kosteloos worden ingezien bij de bibliotheek.


Vanaf editie 2019 gaat WalburgPers de opzet van het boek wijzigen en zal in principe elk fonds met een ANBI-status worden opgenomen in het boek. Zo ook de fondsen die expliciet bij Kenniscentrum Filantropie hebben aangegeven niet in het boek te willen worden opgenomen, bijvoorbeeld omdat ze opgesteld staan ter ondersteuning van een specifiek doel en dus geen andere aanvragen honoreren. Door hoofdzakelijk te focussen op fondsen met een ANBI-status zullen fondsen zonder die status niet meer worden opgenomen, terwijl een aantal van hen dat juist wel wil. Kenniscentrum Filantropie zal aan deze nieuwe opzet geen medewerking verlenen.