filantropische instellingen 

In de databank worden alle in Nederland gevestigde filantropische instellingen opgenomen. Filantropische instellingen hebben veelal een . Kennisbank Filantropie onderscheidt vier soorten filantropische instellingen.

fondsenwervende goededoelenorganisatie

Kennisbank Filantropie hanteert de volgende definitie: een fondsenwervende instelling, ook wel goededoelenorganisatie, is een non-profit organisatie (stichting of vereniging) die in Nederland private middelen werft en deze beheert en besteedt om een doelstelling te verwezenlijken die vooral ten goede komt aan het algemeen belang (een situatieverbetering van een andere groep dan de oprichter(s)/leden zelf). De doelstelling is niet puur politiek, religieus of commercieel. 

Een overzicht van de in de databank opgenomen goede doelen vindt u hier.

vermogensfonds

Een vermogensfonds is een charitatieve instelling die uit de opbrengst van het eigen vermogen maatschappelijke doelen ondersteunt. De steun is ‘ten algemene nutte’ bedoeld en kan naar individuen, projecten en organisaties gaan.

hybride fonds

Een hybride fonds is een charitatieve instelling die zowel uit de opbrengst van het eigen vermogen maatschappelijke doelen ondersteunt als uit de in Nederland geworven private middelen. De steun is ‘ten algemene nutte’ bedoeld en kan naar individuen, projecten en organisaties gaan.

kerkelijke instelling

Een kerkelijke instelling is een kerkgenootschap en haar zelfstandige onderdelen zoals plaatselijke gemeenten, parochies, charitas instellingen en instellingen die tot de invloedsfeer van het kerkgenootschap behoren en een doelstelling hebben ‘ten algemene nutte’