ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0529-434313
Website:
Postadres: Molendijk 1
7721 AB Dalfsen
Bezoekadres: Molendijk 1
7721 AB Dalfsen
IBAN:

Doelstelling

Missie:
Met de naam van de Pater Familias en Wim Frijling iets (terug)doen voor Dalfsen en Dalfsenaren uit dank voor al datgene dat zij ons gebracht hebben.

Doelstelling:
"1. “Het bieden van financiële hulp aan natuurlijke personen en rechtspersonen die in financiële nood verkeren, waarbij sprake is van schrijnende situaties of die zonder financiële hulp bepaalde activiteiten en/of behoeften niet kunnen realiseren. Het dient daarbij te gaan om (rechts)personen die woonachtig of gevestigd zijn in de gemeente Dalfsen. Onder bedoelde rechtspersonen worden niet begrepen: a. sportverenigingen; b. verenigingen, bedrijven of andere rechtspersonen die een structureel financieel tekort hebben. 2. Het financieel ondersteunen van activiteiten op het gebied van welzijn en zorgverlening en andere activiteiten van ideële aard en/of het financieel ondersteunen van organisaties die zulke activiteiten ondernemen. Voorts al hetgeen dat met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.”"

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

De heer H.S.W.M. Kroes (Voorzitter)
Mevrouw G.A. Frijling (Penningmeester)
Mevrouw G.A. Frijling (Secretaris)
De heer R.J.G. Jacobs (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Alleen de voorzitter ontvangt ingaande 2015 per jaar € 100 als schadeloosstelling voor reiskosten. Hij rijdt als enig bestuurslid per jaar voor vergaderingen/bijeenkomsten en om de stichting de representeren zo'n 600 kilometer. De schadeloosstelling blijft binnen de fiscale vastgestelde € 0,19 per kilometer. In 2020 is er door Corona niet gereisd en zijn er geen reiskosten gedeclareerd.
Beloningsbeleid medewerkers:
De Wilhelmus Frijling Stichting heeft geen medewerkers.