ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 035-5488777
E-mailadres: info@wwvk.nl
Postadres: Postbus 116
3740 AC Baarn
Bezoekadres: 't Hoogt 4
3743 AT Baarn
IBAN: NL31INGB0000001984

Doelstelling

Missie:
De stichting WWvK wil concreet invulling geven aan het ideaal van Het Apostolisch Genootschap: in liefde werken aan een menswaardige wereld. In het bijzonder richt de stichting WWvK zich op hulp aan en ontwikkeling van kansarme kinderen, zowel in Nederland als ergens anders in de wereld.

Doelstelling:
De stichting WereldWijd voor Kinderen stelt zich ten doel, aansluitend bij het Verdrag inzake de Rechten van het kind, voor kinderen wereldwijd, e.e.a. zonder acht te slaan op godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras of geslacht, een liefdevol opvoedingsklimaat te scheppen met volop ontwikkelingskansen, waardoor zij kunnen uitgroeien tot mensen die op hun beurt inhoud willen geven aan barmhartigheid, vergevingsgezindheid, liefde en meer menswaardigheid. WWvK richt zich met name op het verbeteren voor kinderen van de voorzieningen die noodzakelijk zijn voor hun ontwikkeling, zoals voeding, gezondheid, onderwijs, speelmogelijkheden en sociale zekerheid en alles wat daarmee samenhangt.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan: Beleidsplan
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag: Jaarverslag
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

De heer C.A. Barendregt (Voorzitter)
De heer T. Stolp (Penningmeester)
De heer M.P. Willems (Secretaris)
Mevrouw R. Lonte (Bestuurslid)
Mevrouw A. de Vries (Bestuurslid)
De heer H Roos (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
geen beloning
Beloningsbeleid medewerkers:
geen beloning