ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 020-3449595
E-mailadres: informatie@wkof.nl
Postadres: Postbus 15444
1001 MK Amsterdam
Bezoekadres: Weesperstraat 105-A
1018 VN Amsterdam
IBAN: NL51ABNA0424356309

Doelstelling

Missie:
De droom en ambitie van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is een wereld zonder kanker. Wij willen dat door gezonde keuzes in voeding en leefstijl minder mensen kanker krijgen, meer mensen kanker overleven en de kwaliteit van leven tijdens en na kanker toeneemt.

Doelstelling:
Kennis beter begrijpen -Wij stimuleren en financieren wetenschappelijk onderzoek naar het verband tussen voeding, voedingspatroon, lichaamsbeweging, lichaamsgewicht en kanker. Wij analyseren en interpreteren al het beschikbare wetenschappelijk bewijs op dit gebied. Kennis delen en toepassen -Wij geven voorlichting over de keuzes die mensen kunnen maken in hun voeding en leefstijl om sterker te staan tegenover kanker. Wij beïnvloeding beleid om de gezonde keuzes de makkelijke keuzes te maken.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan: Beleidsplan
Download het beleidsplan:

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag: Jaarverslag
Download het jaarverslag:

Bestuur

De heer E. Coppoolse (Voorzitter)
De heer C. van den Heuvel (Penningmeester)
De heer C. van den Heuvel (Secretaris)
Mevrouw W. Angenent (Bestuurslid)
De heer J. Bunn (Bestuurslid)
Mevrouw K.. Ward (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Bestuursleden ontvangen geen directe of indirecte vergoeding of beloning van de stichting, behalve een vergoeding voor onkosten die namens de stichting in redelijkheid zijn gemaakt bij het uitvoeren van zijn/haar taak als bestuurslid. In 2014 bedroegen de onkostenvergoedingen €0,-.
Beloningsbeleid medewerkers:
Marktconforme salariëring. Salaris van de directeur conform Regeling Beloning Directeuren van goede doelen van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI). Salarisverhogingen op basis van de formele functioneringsbeoordelingen. Gelijke secundaire arbeidsvoorwaarden voor iedereen, zoals de regelingen voor pensioen, vakantiegeld, en reiskostenvergoeding. Geen uitbetaling voor overwerkuren, wel flexibiliteit om dit in redelijkheid te compenseren met vrije tijd.