ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 020-3449595
E-mailadres: informatie@wkof.nl
Postadres: Postbus 15444
1001 MK Amsterdam
Bezoekadres: Weesperstraat 105-A
1018 VN Amsterdam
IBAN: NL51ABNA0424356309

Doelstelling

Missie:
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds stuurt, stimuleert en financiert innovatief en vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek wereldwijd gericht op de preventie en overleving van kanker door middel van voeding, gewicht en lichaamsbeweging, en helpt mensen keuzes te maken in hun leefstijl die het risico op kanker kunnen verlagen.

Doelstelling:
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds helpt mensen bij het maken van keuzes die het risico op kanker verlagen. Dit doen wij door solide wetenschappelijk onderzoek te financieren, te analyseren en interpreteren en voorlichting te geven aan zowel gezondheidsdeskundigen als het Nederlandse publiek. Zo streven wij naar een toekomst waarin minder mensen getroffen worden door kanker en alle gevallen van kanker die te voorkomen zijn, ook voorkomen worden.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan: Beleidsplan
Download het beleidsplan:

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag: Jaarverslag
Download het jaarverslag:

Bestuur

De heer E. Coppoolse (Voorzitter)
De heer C. van den Heuvel (Penningmeester)
De heer C. van den Heuvel (Secretaris)
Mevrouw W. Angenent (Bestuurslid)
De heer J. Bunn (Bestuurslid)
Mevrouw K.. Ward (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Bestuursleden ontvangen geen directe of indirecte vergoeding of beloning van de stichting, behalve een vergoeding voor onkosten die namens de stichting in redelijkheid zijn gemaakt bij het uitvoeren van zijn/haar taak als bestuurslid. In 2014 bedroegen de onkostenvergoedingen €0,-.
Beloningsbeleid medewerkers:
Marktconforme salariëring. Salaris van de directeur conform Regeling Beloning Directeuren van goede doelen van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI). Salarisverhogingen op basis van de formele functioneringsbeoordelingen. Gelijke secundaire arbeidsvoorwaarden voor iedereen, zoals de regelingen voor pensioen, vakantiegeld, en reiskostenvergoeding. Geen uitbetaling voor overwerkuren, wel flexibiliteit om dit in redelijkheid te compenseren met vrije tijd.