ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 020-4604210
E-mailadres: info@wakkerdier.nl
Postadres: Postbus 92024
1090 AA Amsterdam
Bezoekadres: Sarphatistraat 654
1018 AV Amsterdam
IBAN: NL56TRIO0254668844

Doelstelling

Missie:
In onze visie hebben alle dieren in de veehouderij recht op een dierwaardig leven. We zien het als onze missie om dit voor elkaar te krijgen. Te beginnen met de dieren die in Nederland op ons bord eindigen.

Doelstelling:
In 2030 is de consumptie van vlees in Nederland met een kwart gedaald en heeft dit vlees altijd minimaal één Beter Leven-ster. Dit betekent dat het jaarverbruik per persoon in 2030 uitkomt op 59 kg (peiljaar 2010: 79kg) en dat dit vlees afkomstig is uit een houderijsysteem dat minimaal 1 Beter Leven ster van de Dierenbescherming draagt.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan: Beleidsplan
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag: Jaarverslag
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

De heer B.M.M. Weiffenbach (RvT - voorzitter) (Voorzitter)
Mevrouw A.A. de Jong (RvT - vice-voorzitter) (Bestuurslid)
Mevrouw T.A. Muusse (RvT) (Bestuurslid)
De heer R.J.J. Fouchier (RvT) (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
De raad van toezicht kiest ervoor om zich niet te laten bezoldigen. Zo geven de leden van de raad van toezicht uitdrukking aan hun betrokkenheid en de beperkte werkdruk die deze toezichthoudende rol met zich meebrengt. Alleen kosten gemaakt in verband met het uitoefenen van de functie worden – op verzoek – vergoed. Verder wordt er een vegetarische maaltijd aangeboden bij vergaderingen.
Beloningsbeleid medewerkers:
De bestuursleden zijn betaalde medewerkers in dienst van de stichting. De uitgangspunten van het beloningsbeleid voor alle medewerkers, bestuursleden en niet-bestuursleden, zijn: -inschaling volgens de schalen van de CAO Welzijn, -geen overdreven salarisverschillen tussen werknemers, net salaris voor medewerkers, gematigd salaris voor de bestuursleden, -verhogingen op basis van het functioneringsverslag, -nadruk op coaching en training, -nette, uniforme pensioenregeling voor alle werknemers.