ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06 52506517
Postadres: Zomervlinderberm 10
3994 WN Houten
Bezoekadres: gelijk aan postadres
IBAN:

Doelstelling

Missie:
Instandhouding van bouwkundige monumenten van hoge cultuurhistorische waarde.

Doelstelling:
Volgens artikel 2 van de statuten heeft de stichting ten doel het behoud en beheer van bouwkundige monumenten van hoge cultuurhistorische waarde in de gemeente Houten. De stichting heeft het bouwkundig monument De Vuylcop te Schalkwijk in haar bezit.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download
Verslag uitgeoefende activiteiten:
In 2020 is de verbouwing van Ridderhofstad De Vuylcop afgerond en zijn de twee appartementen nu verhuurd. Daarnaast is voor een belangrijk deel het schilderwerk gedaan in het kader van groot onderhoud

Bestuur

De heer V.W.M. Heijman (Voorzitter)
De heer J. Beijer (Penningmeester)
De heer M. Koch (Secretaris)
De heer H. Th. Reder (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
De bestuurders ontvangen geen beloning. Reiskosten >10 km worden wel vergoed, indien het bestuurslid daar om vraagt.
Beloningsbeleid medewerkers:
Er zijn geen medewerkers