ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0181-416602
Postadres: Colinslandsedijk 26
3234KB Tinte
Bezoekadres: Deltalaan 23
5032 TP Tilburg
IBAN: NL52RABO0328049239

Doelstelling

Missie:
Medische hulpverlening aan de Nepalese vrouw. Het accent bij de hulpverlening ligt nu bij de bekkenbodem-problematiek, zowel in de sfeer van behandeling als (wetenschappelijk) onderzoek. Verzakkingsproblematiek komt veel voor in Nepal. Het belemmert vrouwen fors in hun dagelijks functioneren.

Doelstelling:
De Stichting stelt zich tot doel het bevorderen van de gezondheid van vrouwen ( reproductive wellbeing) in onderontwikkelde landen in de breedste zin des woords

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag: Jaarverslag
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

Mevrouw L. Harmsen (Voorzitter)
Mevrouw H. van Hulzen- Berbé (Penningmeester)
Mevrouw T. van der Laarse (Secretaris)
Mevrouw D. Janssen (Bestuurslid)
Mevrouw A. Swart (Bestuurslid)
De heer T. van Dessel (Bestuurslid)
Mevrouw H. Lammers (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Enkele bestuursleden ontvangen een tegemoetkoming in de reiskosten naar bestuursvergaderingen.
Beloningsbeleid medewerkers:
Geen beloning. Integendeel, ook bestuursleden betalen eigen reis- en verblijfskosten naar en in Nepal.