ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 010-4667216
Postadres: Kerkeinde 26
4254LD Sleeuwijk
Bezoekadres: Vijverhofstraat 69 - 7&9
3032 SE Rotterdam
IBAN: NL69ABNA0243677286

Doelstelling

Missie:
De stichting is ontstaan door het overlijden van Mevrouw Geertruida Groenevelt dd. 30 januari 1808. Mevrouw heeft bij leven in haar testament bepaald dat een legaat zal worden aangewend voor pieuse of nuttige gebruiken, waarmee zij een stichting voor bejaarden, ongehuwde vrouwen bedoelde. Onze missie is hieraan een gevolg te geven door o.a. woonruimte te verschaffen aan alleenstaande vrouwen.

Doelstelling:
De stichting houdt zich bezig met het doen van uitkeringen - ter ondersteuning van de financiering van woonruimte - aan bejaarde vrouwen, hetzij ongehuwde vrouwen, hetzij weduwen, deze woonruimte zich bevindende in met name het hofje geheten "Vrouwe Groenevelt's Liefdegesticht" gelegen aan de Vijverhofstraat 69 te Rotterdam.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan: Beleidsplan
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag: Jaarverslag
Download het jaarverslag: Download
Verslag uitgeoefende activiteiten:
Zorggedragen voor gedeeltelijke huurbijdrage aan bewoonster, zorggedragen voor het onderhoud van de tuin in het hofje, zorggedragen voor ondersteuning van vluchtelingen via het Nederlandse Rode Kruis, contact onderhouden met de SOR (Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam).

Bestuur

De heer F.H. van Beek (Voorzitter)
De heer F.H. van Beek (Penningmeester)
De heer F.W. Oldenburg (Secretaris)
De heer D.F. Richters (Bestuurslid)
De heer L.J. Mees (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Niet van toepassing
Beloningsbeleid medewerkers:
Niet van toepassing