ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 040-2447669
E-mailadres: maartje@maatje040.nl
Postadres: Piuslaan 74a
5614 HR Eindhoven
Bezoekadres: Piuslaan 74 a
5614 HR Eindhoven
IBAN: NL64INGB0001775326

Doelstelling

Missie:

Doelstelling:
De VHD richt zich vooral op de hiaten in het bestaande hulpaanbod door het inzetten van vrijwilligers. Mesen die geen of onvoldoende hulp krijgen van professionele hulpverleningsinstanties kunnen een beroep op ons doen. Om een paar voorbeelden te noemen: vrijwilligers helpen in een één op één contact ex-gevangenen bij hun terugkeer in de maatschappij, ondersteunen mantelzorgers en bieden ernstig zieken hulp en steun. Daarnaast verrichten ze praktische hand- en spandiensten zoals het onderhouden.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag: Jaarverslag
Download het jaarverslag: Download
Download het financieel jaarverslag: Download

Bestuur

De heer W.H.J. Blount (Voorzitter)
De heer M.M.W. Melters (Penningmeester)
Mevrouw J. de Kort (Secretaris)
Mevrouw J.M.A. de Kort (Bestuurslid)
De heer T. Sprangers (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Beloningsbeleid medewerkers: