ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 026-4450660
E-mailadres: info@sonsbeek.nl
Postadres: Zijpendaalseweg 24A
6814 CL Arnhem
Bezoekadres: Zypendaalseweg 24a
6814 CL Arnhem
IBAN: NL30ABNA0406333505

Doelstelling

Missie:
De Vereniging Vrienden van Sonsbeek is de hoeder van de Arnhemse monumentale parken Sonsbeek, Zypendaal en Gulden Bodem. De Vereniging mobiliseert aandacht en middelen voor het behoud van het landschappelijk karakter van de parken, voor het onderhoud en voor het verantwoord gebruik.

Doelstelling:
“Het - in overleg met de eigenaar en de beheerder - ontwikkelen en uitbreiden van het besef bij de bevolking van de cultuurhistorische, de natuurhistorische en de hedendaagse en toekomstige waarde van de parken Sonsbeek, Zypendaal en Gulden Bodem”.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag: Jaarverslag
Download het jaarverslag:

Bestuur

Mevrouw M. van Gastel (Voorzitter)
De heer H. Eenink (Penningmeester)
De heer R. van Dijk (Secretaris)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
De bestuursleden ontvangen geen beloningen.
Beloningsbeleid medewerkers:
N.v.t. (er zijn geen medewerkers)