ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0499-570210
Postadres: De Moriaan 9a
5688 ER Oirschot
Bezoekadres: gelijk aan postadres
IBAN:

Doelstelling

Missie:
Het behouden van de kunstzinnige nalatenschap van Jan Kruysen en zijn nazaten.

Doelstelling:
Fondsenwerving voor de aanschaf van bijzondere werken van Jan Kruysen, zijn nazaten of leerlingen. Ontplooiing van cultureel ondernemerschap ten bate van het Museum Kruysenhuis.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download
Verslag uitgeoefende activiteiten:
Fondsenwerving via bekende Vrienden. Werving van nieuwe Vrienden. Ontwikkelen van ideeen om de fondsenwerving te stimuleren.

Bestuur

De heer C.A.R.M. Leuven (Voorzitter)
De heer M.A.M. Meeuwissen (Penningmeester)
De heer F. Verlinden (Secretaris)
De heer A.W.E. Schiebroek (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Het bestuur werkt volkomen onbezoldigd.
Beloningsbeleid medewerkers:
Er zijn geen medewerkers of andere betrokkenen die een vergoeding krijgen.