ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 030-2511800
Postadres: Stationslaan 4
3701 EP Zeist
Bezoekadres: Stationslaan 4
3701EP Zeist
IBAN: NL95INGB0006226098

Doelstelling

Missie:
Complementaire zorg beschikbaar stellen voor ouders en kinderen

Doelstelling:
Ondersteuning die noodzakelijk is voor het instandhouden en ontwikkelen van Kindertherapeutium als centrum voor antroposofische klinische kindergeneeskunde. Financiële ondersteuning voor : Wetenschappelijk onderzoek en scholing binnen en voor het Kindertherapeuticum. Inrichting van de therapieruimten en aanschaf van spelmateriaal en muziekinstrumenten. Een fonds voor minder draagkrachtige ouders

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download
Verslag uitgeoefende activiteiten:

Bestuur

Mevrouw M. van Biert (Voorzitter)
De heer R van Duuren (Penningmeester)
Mevrouw M. van Biert (Secretaris)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Beloningsbeleid medewerkers: