ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 030-2567990
Postadres: Handboog 8
3994 AD Houten
Bezoekadres: gelijk aan postadres
IBAN: NL59RABO0119588935

Doelstelling

Missie:
Het financieel haalbaar maken voor het Hospice om de mensen in hun laatste levensfase samen met eventueel hun naasten, met de ondersteuning van vele vrijwilligers, een menswaardig en liefdevol afscheid te laten nemen.

Doelstelling:
Het werven van fondsen bij het bedrijfsleven Kromme Rijnstreek. Hiervoor is o.a. het Beschermgilde opgericht waardoor bedrijven voor langere tijd zich aan het Hospice verbinden Verder het werven van lijfrentes, donateurs en legaten onder m.n. particulieren.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan: Beleidsplan
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

De heer F.G. Kuiper (Voorzitter)
De heer S. Groenewold (Penningmeester)
Mevrouw S. Sewnarain (Secretaris)
Mevrouw J.M. van Dijk (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Er worden geen beloningen betaald, alles is op basis van vrijwilligheid
Beloningsbeleid medewerkers:
Als hierboven