ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 024-3018040
Postadres: Hoefsestraat 40
6601 GV Wijchen
Bezoekadres: gelijk aan postadres
IBAN: NL26RABO0107263254

Doelstelling

Missie:
Geld in te zamelen door het voeren van acties. Bovendien worden particulieren en bedrijven benadert voor sponsorgelden om zodoende projecten financieel te kunnen realiseren en het woongenot van de bewoners van De Weegbree te verhogen.

Doelstelling:
De bewoners van De Weegbree het gevoel te geven "thuis" te zijn. Dit gebeurt door het creëren van o.a. een sfeervolle leefomgeving. Bewoners worden ook regelmatig verwend met o.a. muziekoptredens.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

De heer A.W. Bosma (Voorzitter)
Mevrouw M.G.J. Wessels - Knoop (Penningmeester)
Mevrouw F.J.M. van Duinen - van den Boogaard (Secretaris)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Beloningsbeleid medewerkers: