ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 040-2129550
E-mailadres: cortenhove@outlook.com
Website:
Postadres: Piuslaan 74A
5614 HR Eindhoven
Bezoekadres: Piuslaan 74 A
5614HR Eindhoven
IBAN:

Doelstelling

Missie:
“Vinden en binden” van vrijwilligers is een gezamenlijke opdracht voor de VVHD en de VHD. Waarbij de VVHD, op verzoek van de VHD, aanvullende financiën zoekt.

Doelstelling:
Doelstelling VVHD De stichting stelt zich ten doel: 1. het ondersteunen en bevorderen van de activiteiten van de Stichting Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven (VHD), gevestigd te Eindhoven; 2. het verlenen van materiele en immateriële steun aan genoemde stichting: Stichting Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download
Download het financieel jaarverslag:

Bestuur

De heer M.M.W. Melters (Voorzitter)
De heer C ten Hove (Penningmeester)
De heer C. ten Hove (Secretaris)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Beloningsbeleid medewerkers:
n.v.t.: geen medewerkers