ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 088-2346692
E-mailadres: i.derksen@iknl.nl
Postadres: Postbus 19079
3501 DB Utrecht
Bezoekadres: gelijk aan postadres
IBAN:

Doelstelling

Missie:
bevorderen integrale oncologische zorg

Doelstelling:
het ondersteunen van activiteiten ter bevordering van de kwaliteit van de integrale oncologische zorg

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

Mevrouw A.G. Koppejan-Rensenbrink (Voorzitter)
De heer J.R. van den Berg van Saparoea (Penningmeester)
Mevrouw W. Heijbroek-de Clercq (Secretaris)
De heer E.F.M. Posthuma (Bestuurslid)
Mevrouw L.V. van de Poll-Franse (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
nvt
Beloningsbeleid medewerkers:
nvt