ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 075-6214015
Postadres: Burg. Verstegenstrraat 58
1551TE Westzaan
Bezoekadres: Evenwichtstraat 6
1561 ZC Krommenie
IBAN:

Doelstelling

Missie:
De Stichting heeft tot doel de ondersteuning van de activiteiten van de Stichting Hospice Zaanstreek, een palliatieve zorginstelling in de gemeente Zaanstad, in aanvulling op de overige middelen, die deze Stichting voor haar werkzaamhenden verwerft.

Doelstelling:
Financieel ondersteunen van de Stichting Hospice Zaanstreek; het werven van fondsen ten behoeve van de Stichting Hospice Zaanstreek; het bevorderen van de belangstelling voor de activiteiten van de Stichting; alle andere middelen die het doel van de Stichting kunnen bevorderen.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan: Beleidsplan
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download
Verslag uitgeoefende activiteiten:
De Stichting Hospice Zaanstreek is ook weer in 2018 ondersteund.

Bestuur

Mevrouw C. Noom (Voorzitter)
De heer K Tuyn (Penningmeester)
De heer J. Groesbeek (Secretaris)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Het bestuur ontvangt geen beloning.
Beloningsbeleid medewerkers:
Er zijn geen medewerkers in dienst.