ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06-57703854
Postadres: Jeen Hornstraweg 12
8563 AJ Wijckel
Bezoekadres: Tjalke de Boerstrjitte 14
8561 EL Balk
IBAN: NL05RABO0155647911

Doelstelling

Missie:
Wij verstrekken verkregen voedsel gratis aan mensen die onvoldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien.

Doelstelling:
Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen. Het voorkomen van verspilling van goed voedsel.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

Mevrouw J.S.C. Hofman-Rookmaker (Voorzitter)
Mevrouw H. Bekkema (Penningmeester)
De heer J.C.W. Baart (Secretaris)
De heer B. Stegenga (Bestuurslid)
De heer D.. Faber (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Alle bestuursleden werken gratis voor Voedselbank Zuidwest Friesland. Zij ontvangen onkosten en reiskostenvergoedingen volgens de richtlijnen van de fiscus.
Beloningsbeleid medewerkers:
Alle medewerkers werken gratis voor Voedselbank Zuidwest Friesland. Zij ontvangen eventueel onkosten en reiskostenvergoedingen volgens de richtlijnen van de fiscus.