ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06-57703854
Postadres: Jeen Hornstraweg 12
8563 AJ Wijckel
Bezoekadres: Tjalke de Boerstrjitte 14
8561 EL Balk
IBAN: NL05RABO0155647911

Doelstelling

Missie:
Wij verstrekken verkregen voedsel gratis aan de armste mensen in Nederland en doen dit uitsluitend met vrijwilligers.

Doelstelling:
Het inzamelen van kosteloos ter beschikking gestelde levensmiddelen en goederen om deze eveneens kosteloos uit te delen aan personen die onvoldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien zonder onderscheid naar geloof, geslacht of herkomst van deze personen. Voorts heeft de stichting als bijkomend doel deze personen door te verwijzen naar andere instanties of hulpverleners.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download
Download het financieel jaarverslag: Download

Bestuur

De heer M.J.J. Hettinga (Voorzitter)
Mevrouw K.P. IJlstra-Nauta (Penningmeester)
De heer J.C.W. Baart (Secretaris)
De heer B. Stegenga (Bestuurslid)
De heer D.C. Faber (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Alle bestuursleden werken gratis voor Voedselbank Zuidwest Friesland. Zij ontvangen onkosten en reiskostenvergoedingen volgens de richtlijnen van de fiscus.
Beloningsbeleid medewerkers:
Alle medewerkers werken gratis voor Voedselbank Zuidwest Friesland. Zij ontvangen eventueel onkosten en reiskostenvergoedingen volgens de richtlijnen van de fiscus.