ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 070-7507488
E-mailadres: info@villajoep.nl
Postadres: Prins Frederik Hendriklaan 8
1411 GA Naarden
Bezoekadres: Prins Frederik Hendriklaan 8
1411 GA Naarden
IBAN: NL78RABO0155013866

Doelstelling

Missie:
Villa Joep wil inspirator en invloedrijk regisseur zijn van alle activiteiten die leiden tot het uit de wereld helpen van Neuroblastoom kinderkanker en in ieder geval door de overlevingskansen voor ieder kind met deze aandoening stelselmatig te verhogen. Villa Joep streeft na het gezaghebbende orgaan in Nederland te zijn en te blijven waar het gaat om het bestrijden en uiteindelijk verslaan van Neuroblastoom.

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel het vergroten van de overlevingskansen van kinderen die getroffen zijn door Neuroblastoom kinderkanker door het werven van fondsen zowel in Nederland als in het buitenland, voor onderzoek tegen Neuroblastoom kinderkanker alsmede het aanmoedigen van onderzoek tegen Neuroblastoom kinderkanker. De stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door het werven van fondsen bij particulieren of organisaties die nauw betrokken zijn bij kinderen met Neuroblastoom.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag: Jaarverslag
Download het jaarverslag:
Download het financieel jaarverslag: Download

Bestuur

De heer J.J.W.M. Huijbregts (Voorzitter)
De heer P.D. Olden (Penningmeester)
De heer Th.M. van Teylingen (Bestuurslid)
Mevrouw L.M.E. Heisen (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
100% van de geworven fondsen komen ten goede aan onderzoek. Villa Joep geeft haar bestuursleden geen beloning. Wel kan eventueel sprake zijn van tegemoetkoming in gemaakte kosten zoals reiskosten.
Beloningsbeleid medewerkers:
100% van de geworven fondsen komen ten goede aan onderzoek. Villa Joep heeft geen betaalde medewerkers, alleen vrijwilligers.