ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 058 2895583
E-mailadres: aj.wynia@hetnet.nl
Website:
Postadres: Dr. Jacob Botkeweg 204
8935 AD Leeuwarden
Bezoekadres: Dr. Jacob Botkeweg 204
8935 AD Leeuwarden
IBAN:

Doelstelling

Missie:
Het ondersteunen van cultureel, sociaal en kerkelijk werk (uitgaande van de Nederlands Hervormde Gemeenten) voor zover de statuten dat toelaten.

Doelstelling:
Het met alle haar ten dienste staande of komende middelen bevorderen van cultureel, sociaal en kerkelijk werk (uitgaande van de Nederlandse Hervormde Gemeenten) in het gebied van de Trynwâlden in Friesland, alsmede de bevordering van de volksgezondheid in het algemeen en zeer speciaal die van de kankerbestrijding, bij voorkeur in de provincie Friesland, alles in de ruimste zin des woords en in al haar uitingen.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

De heer W.J. Adema (Voorzitter)
De heer W. Fennema (Penningmeester)
De heer A.J. Wijnia (Secretaris)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
De bestuurders ontvangen geen beloning.
Beloningsbeleid medewerkers:
De stichting heeft geen medewerkers.