ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0252-250339
Website:
Postadres: Aanvragen per post worden niet in behandeling genomen
Bezoekadres: Heereweg 223
2161 BG Lisse
IBAN: NL58RABO0327312998

Doelstelling

Missie:
Het ondersteunen van initiatieven welke het algemene belang dienen met toetsing aan de doelstelling.

Doelstelling:
Het verlenen van materiële steun aan mensen in nood en aan bedreigde dieren en natuur; Het bieden van steun op het gebied van gezondheidszorg, voeding, onderwijs, water, hygiëne, natuur, milieu en landschap; Het bevorderen van kunst, cultuur en welzijn.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download
Verslag uitgeoefende activiteiten:

Bestuur

De heer T.J.G. van Lent (Voorzitter)
De heer J.T.A. van Lent (Penningmeester)
Mevrouw C. Padmos (Secretaris)
De heer A. Bostelaar (Bestuurslid)
De heer F.M.G. Brandts (Bestuurslid)
Mevrouw J.J.M. van Eijndhoven (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
NVT
Beloningsbeleid medewerkers:
NVT