ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06-12337751
E-mailadres: info@thomasfm.nl
Postadres: Molenstraat 33
5688 AC Oirschot
Bezoekadres: Molenstraat 33
5688 AC Oirschot
IBAN: NL30RABO0135763916

Doelstelling

Missie:
Het stimuleren van (vervolg-)opleidingen en het bevorderen van ondernemerschap van jong volwassenen, bij voorkeur vrouwen, in India.

Doelstelling:
De Thomas Foundation for Microcredits heeft ten doel het stimuleren van deelname aan beroepsopleidingen en bevordering van ondernemerschap ten behoeve van jong-volwassenen, voornamelijk meisjes, in India. Hiervoor verstrekt de stichting microkredieten aan kansrijke jonge studenten die met succes de basisopleiding hebben afgerond of anderszins financiële steun behoeven bij de start van een veelbelovend ondernemingsplan.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan: Beleidsplan
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag: Jaarverslag
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

De heer A.W.E. Schiebroek (Voorzitter)
De heer A.W.E. Schiebroek (Penningmeester)
Mevrouw M.C.M. Leenders (Secretaris)
De heer J. van de Bovenkamp (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Reiskosten India, alléén het vliegticket en alléén als het bestuurslid daarom verzoekt. Over het algemeen worden de vliegtickets niet bij de stichting geclaimd.
Beloningsbeleid medewerkers:
Geen enkele beloning, ook niet voor gemaakte onkosten