ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0492 382639
Postadres: Langeakker 29
5735HD Aarle-Rixtel
Bezoekadres: Langeakker 29
5735 HD Aarle-Rixtel
IBAN: NL47RABO0149308787

Doelstelling

Missie:
Stichting THOMAS BOUWPROJECTEN werft gelden in Nederland om in het zuiden van India vooral op het platteland scholen en internaten te bouwen voor kansarme kinderen. Deze kinderen zitten op school en/of in de boardings bij de zusters Franciscanessen van St. Joseph die gratis onderwijs en onderdak aanbieden aan deze kinderen (vooral meisjes). In Nederland werkt de stichting THOMAS BOUWPROJECTEN uitsluitend met vrijwilligers.

Doelstelling:
Stichting THOMAS BOUWPROJECTEN stelt zich ten doel: 1. het meewerken in het opzetten en het begeleiden van ontwikkelingsprojecten in de sociale en medische sector, teneinde de ontplooiingsmogelijkheden van kansarme bevolkingsgroepen te bevorderen. Deze projecten zijn m.n. gericht op de gebieden van Zuid India waar de congregatie van de zusters Franciscanessen van St. Joseph, gevestigd te Chennai (Madras) en de Thomas Stichting voor Jongeren actief zijn. 2. Binnen de Nederlandse samenleving een betere beeldvorming m.b.t. de ontwikkelingsproblematiek in India tot stand te brengen. 3. Voorts al hetgeen dat het bovenstaande van nut kan zijn in de ruimste zin van het woord.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan: Beleidsplan
Download het beleidsplan:

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag: Jaarverslag
Download het jaarverslag:

Bestuur

De heer J. Braat (Voorzitter)
De heer S Vromans (Penningmeester)
Mevrouw W. Martens (Secretaris)
Mevrouw S. Egas Reparaz (Bestuurslid)
De heer L. Verhagen (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Beloningsbeleid medewerkers: