ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 033-4612889
E-mailadres: info@stichtinglily.nl
Postadres: Verhoevenstraat 13
3818 PK Amersfoort
Bezoekadres: gelijk aan postadres
IBAN:

Doelstelling

Missie:
De stichting heeft ten doel het in stand houden en beheren van de kunst- en overige werken van mevrouw Mr. E.C.H. (Lily) Eversdijk Smulders, alsmede het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van deze werken bij het publiek.

Doelstelling:
Inventarisatie, beheer en waar mogelijk aankoop van schilderijen of tekeningen van de hand van mevrouw Eversdijk Smulders in het bezit van particulieren. Het organiseren van tentoonstellingen, het uitgeven van publicaties en het houden van lezingen over het werk van mevrouw Eversdijk Smulders.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download
Verslag uitgeoefende activiteiten:

Bestuur

Mevrouw E.M. Andriesse (Voorzitter)
Mevrouw M. van Dijk (Penningmeester)
Mevrouw M.H. Besselink (Secretaris)
Mevrouw C.D.E. Carmio (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Bestuursleden kunnen een vrijwilligersvergoeding of een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen.
Beloningsbeleid medewerkers: