ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer:
Website:
Postadres: Postbus 4671
4803 ER Breda
Bezoekadres: gelijk aan postadres
IBAN:

Doelstelling

Missie:

Doelstelling:
Het verlenen van steun en/of hulp aan minderjarige personen en aan rechtspersonen, welke een soortgelijk doel hebben.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

De heer R.G.J. Lameijer (Voorzitter)
De heer W. Van Dijk (Penningmeester)
De heer N.T. ter Haar Romenij (Secretaris)
De heer W.H. Teeuwen (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden en geen vacatiegeld. Eventueel gemaakte kosten kunnen worden vergoed.
Beloningsbeleid medewerkers:
Vanwege secretariële ondersteuning ontvangt 1 persoon een gelimiteerde vrijwilligersvergoeding.