ANBI-status:

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0592-265253
E-mailadres: kjbrouwer@hotmail.com
Postadres: Hoornstraat 8
9461 DE GIETEN
Bezoekadres: Hoornstraat 8
9461 DE GIETEN
IBAN: NL56RABO0302052003

Doelstelling

Missie:

Doelstelling:
Het geven van steun, in de ruimste zin des woords, aan kinderen in ontwikkelingslanden. In principe dient de steun structureel te zijn, d.w.z. dat men door de hulpverlening in staat gesteld wordt te bouwen aan de eigen toekomst, zonder afhankelijkheid of inmenging van derden.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan:

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag:
Verslag uitgeoefende activiteiten:
Download het financieel jaarverslag:

Bestuur

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur:
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld:
Toelichting vergoeding bestuur:
Beloningsbeleid medewerkers: