ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06-36358519
E-mailadres: petrakok@quicknet.nl
Website:
Postadres: P.J. Jongstraat 138
1614 LJ Lutjebroek
Bezoekadres: gelijk aan postadres
IBAN:

Doelstelling

Missie:
Het steunen van activiteiten van particulieren en instellingen die zich richten op de verbetering of instandhouding van voorzieningen op het gebied van: onderwijs, woonomgeving, werkomgeving, milieu, medische steun en onderzoek. De rente opbrengst van een geplaatst vermogen wordt gebruikt om de ondersteuning te bieden, geheel volgens de statuten.

Doelstelling:
Wij steunen activiteiten van instellingen en particulieren die zich richten op de verbetering of instandhouding van diverse, veelal sociale, voorzieningen. Wij verlenen alleen geldelijke steun wanneer aannemelijk wordt gemaakt dat deze steun noodzakelijk is, aangezien uitzicht bestaat op structurele verbetering of veranderen of instandhouding van de activiteit die steun behoeft. ACQUISITIE WORDT NIET OP PRIJS GESTELD.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download
Verslag uitgeoefende activiteiten:
In 2017 zijn organisaties tbv ouderen en (gehandicapte) kinderen wederom onze belangrijkste doelen gebleken. Beide groepen hebben te maken met een teruggang in inkomsten/subsidies en hogere uitgaves, terwijl deze kwetsbare groepen hulp hard nodig hebben in de verhardende maatschappij . Met onze ondersteuning hopen wij te zorgen dat de organisaties hun goede werk kunnen blijven doen en de vrijwilligers binnen deze organisaties te bedanken voor al hun inzet.

Bestuur

De heer C.J.S. Kok (Voorzitter)
Mevrouw P.J.A. Kok (Penningmeester)
De heer C.J.S. Kok (Secretaris)
Mevrouw A.M.M. Bakker- Neuvel (Bestuurslid)
De heer J.N.S. Kok (Bestuurslid)
Mevrouw G. Morit- Koster (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
In het beleidsplan is opgenomen dat niemand van het bestuur een beloning of vergoeding krijgt. Telefoon, internet en kilometerkosten kunnen niet gedeclareerd worden en het bestuur maakt ook geen gebruik van de giftenaftrek voor vrijwilligers in de aangifte IB.
Beloningsbeleid medewerkers:
Is niet van toepassing.